lunes, 27 de febrero de 2017 0 comentarios

Seguros, que opcións teño.

Chegarannos moitas preguntas con respecto aos seguros polo proceso que iniciou Pedaladas de captación de novos socios, sobre todo por responsabilidade civil, patrimonial, danos propios e médicos, diferentes seguros que se poden contratar e as mellores opcións.

O seguro que ofrece Pedaladas aos sus socios é para cubrir a responsabilidade civil en caso dun sinistro onde atropelas a un peón ou chocas con un coche sendo culpable. O que se busca é cubrir os riscos máis habituais sen elevar os custos.
Socio Pedaladas
Carnet Ciclista
Aseguradora Axa Básica
Aseguradora Axa VIP
Seguro RC
150,000€
150,000€
180,000
180,000
Defensa Xurídica
Si
Si
Si
Si
Seguro Danos Propios
Non
2,000€
No
Si
Morte ou Invalidez
Non
6,000€
No
Si
Saídas Pedaladas
Si
A parte
A parte
A parte
Actividades
Si
A parte
A parte
A parte
Asistencia en Viaxe
3€/día EXTRA
(opción)
Non
Parcial
Completa
Custo
20€/ano ou 15€/ano
40€/ano
24,15€/ano
79,90€/ano


Os 20€/ano como socio de Pedaladas, a parte de asegurar a labor de Pedaladas, dótate dunha cobertura suficiente para o uso da bicicleta. No cadro tedes algunhas alternativas e diferentes coberturas  que podedes conseguir.

O que non se pretende é facerlle a competencia a Federación Galega de Ciclismo, senón asegurar a actividade de Pedaladas e que os socios teñan unha cobertura para un uso responsable, sobre todo no caso de chocar e danar fortuitamente a un peón ou vehículo.

¿que danos cubre a Seguridade Social?

O primeiro que temos que aclarar é o que cubre a seguridade social a día de hoxe (isto variou no últimos anos cos recortes). Ata agora calquera caída que teñades coa vosa bicicleta está amparada pola Seguridade Social no ámbito particular. Se formades parte dunha actividade deportiva organizada estades fora da cobertura da Seguridade Social. A actividade ten que ter un seguro propio que se faga cargo dos danos físicos causados a un mesmo ou a terceiros.
Se ides ao voso traballo coa bicicleta e tedes unha caída quen se fai cargo é a mutua da empresa ao ser unha viaxe in itinere. 

¿en caso de accidente cun vehículo a motor estou cuberto pola seguridade social? 

Non, e isto é un problema, en caso de sinistro viario o que paga os custos sanitarios é o seguro do vehículo a motor no caso de ser culpable do sinistro. Se o ciclista é o culpable hai que precisar que  parte de responsabilidade ten cada parte xa que os custos se reparten pero pódese dar incluso a situación de culpabilidade total do ciclista, neste caso pódese dar o caso de que a S.S. os pase unha factura. Temos noticias de casos nos que no se facturou nada ao ciclista e outros nos que si, depende de si na admisión hospitalaria rexistran o acceso como "sinistro de tráfico".

¿en Europa tamén pagan os ciclistas en caso de sinistro?

Non é habitual. El Holanda hai un concepto xurídico, en caso de choque entre ciclista ou peón e un automóbil o  automóbil sempre é culpable dos danos físicos, aquí depende do xuíz. As aseguradoras intentan pasarlle os custos aos ciclistas así líbranse de indemnizar. O mellor sería cambiar a lexislación e ser como en Holanda, xa que a tremenda masa do vehículo é o que  indirectamente causa os danos, pero para iso aínda falta moito por facer.

No Response to "Seguros, que opcións teño."

Publicar un comentario