lunes, 20 de febrero de 2017 0 comentarios

Ronda de contactos cos partidos políticos

 • A Asociación Pedaladas está facendo unha roda de contactos cos partidos políticos para impulsar políticas ciclistas. 

 • O PSdG leva as primeiras iniciativas ao parlamento Galego.

 • Hoxe luns 20 ás 18:00 reunión con Jacobo Moreira (PP)

   

  A asociación Pedaladas leva unhas semanas contactando cos partidos políticos de ámbito galego para acelerar as políticas transversais que require a bicicleta para converterse nun elemento real de mobilidade, ocio, deporte e turismo en Galicia.

  Ás reunións teñen como obxectivo asesorar e propiciar que no ámbito político se tomen decisións claras que permitan desenvolver unha estratexia autonómica e local  de mobilidade sustentábel.

  Propostas de Pedaladas para o parlamento Galego:

  * Aprobación e mellora do "Plan director de Mobilidade Alternativa" da Xunta de Galicia.

  O borrador do Plan director de Mobilidade Alternativa presentouse no ano 2010, tivo unha mellora no 2013 pero aínda segue en estado de borrador e polo tanto sen a necesaria implantación en Galicia, despois de que xa pasaron 7 anos desde a súa presentación. O plan define itinerarios, infraestruturas, necesidades... para permitir a mobilidade alternativa ao vehículo a motor.

  * Aumentar a seguranza viaria para ciclistas e peóns nas estradas autonómicas.


  Galicia ten unha rede de estradas con moi pouca seguridade para os ciclistas, sen beiravía transitable, con continuas travesías e con todo tipo de deficiencias. Este é un dos motivos da alta sinistralidade e alta cantidade de peóns e ciclistas falecidos na nosa comunidade. As reformas que esta a facer a Xunta nas súas estradas non están tendo en conta a bicicleta, incluso empeora a mobilidade ciclista reducindo as beiravías transitables ou facéndoas intransitables. Polo tanto é preciso que os técnicos teñan presente que as vías deben ser seguras para todos os usuarios, tamén os que van con dúas rodas e sen motor.

  * Proposta de lei: Promoción dunha vida saudable e alimentación equilibrada.


  A Junta de Andalucía está a facer un anteproxecto de lei para a promoción da vida saudable e alimentación equilibrada. Esta lexislación vai a raíz de moitos dos problemas de saúde que ten a nosa sociedade, entre eles o gran problema de sedentarismo das sociedades modernas e que fai de Galicia e Andalucía dúas comunidades con alto gasto sanitario por enfermidades que se poden previr con hábitos de vida saudables e boa alimentación.  
  Polo tanto Pedaladas quere que se impulse unha lexislación similar en Galicia polos aforros sanitarios, mellora da calidade vida e a redución da contaminación asociada ao transporte e mobilidade.

  Anteproyecto de ley de Promoción de vida saludable y alimentación equilibrada


  Propostas de Pedaladas para o Concello de Pontevedra:

  * Moción plenaria: Instar ao goberno de España a reformar o regulamento de circulación para favorecer o uso da bicicleta.

  Pedaladas considera que é preciso que os Concellos teñan unha ordenanza de mobilidade moderna e adecuada aos desprazamentos non motorizados. Moitos municipios están lexislando a pesar de non ter un marco nacional normativo e en Pontevedra esta falta de marco está a dificultar que se cree a ordenanza de mobilidade. Esta moción é un chamamento ao goberno de España para que o antes posible aprobe a reforma do regulamento de circulación e así se desbloquee a lexislación local como sucede no caso de Pontevedra.

   
  * A adhesión do Concello de  Pontevedra ao Plan Estratéxico Estatal de la Bicicleta. 
  O Plan Estratéxico Estatal da Bicicleta é un marco normativo para coordinar a todas a administracións para permitir avanzar en políticas que fagan posible que a bicicleta pase a ser un elemento mais da mobilidade en todo o estado.

  Manifesto ao que se pide a adhesión

  As primeiras reunións e o inicio do traballo parlamentar.

  As primeiras reunións foron co PSdG  (Agustín Fernández, Iván Puentes, Patricia Vilán), co  Marea Pontevedra (Maria del Carmen Moreira) e con EnMarea (Antón Sánchez e Marcos Cal).

  Polo de agora, ningún partido nós dixo que non, e solicitaron a Pedaladas propostas de preguntas parlamentarias para que poidamos saber que  está a facer a Xunta e cales son os seus plans  sobre a mobilidade alternativa.

  EnMarea solicitounos que lle facilitemos as estradas onde a seguranza viaria non é a adecuada para permitir a mobilidade ciclista e peonil segura.

  O PSdG xa comezou o traballo fiscalizador coa Xunta e acaba de rexistrar unha batería de preguntas no Parlamento Galego.

  Reunión con Jacabo Moreira do PP.

  Hoxe día 20 ás 18:00 a Asociación Pedaladas ten a reunión con Jacobo Moireira para trasladarlle de primeira man as peticións e propostas, tanto para o parlamento Galego como para o Concello de Pontevedra. Tamén agardamos que nos informe dalgúns dos proxectos que ten pensado acometer a Xunta de Galicia xa anunciados neste ultimo ano.

jueves, 16 de febrero de 2017 0 comentarios

Grazas por multarme.

Grazas por multarme.
-Cuadriplicase o numero de ciclistas denunciados con respecto a media dos últimos 4 anos.
-Un total de 183 foron sancionados no 2016 pola Xefatura Provincial de tráfico.


O aumento de denuncias débese ao maior uso da bicicleta pero tamén a unha petición expresa da Asociación Pedaladas aos axentes para que aumenten a vixilancia sobre os mesmos. O datos foron facilitados pola Xefatura Provincial de Tráfico a petición de Pedaladas.

DATOS DA XEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO 2016:

Total de denuncias formuladas a ciclistas: 183.
Principales motivos:
1º: No utilizar casco (65 denuncias).
2º: Alcohol/Drogas (38 denuncias).
3º: Circular utilizando auriculares (21 denuncias).
4ª: No someterse a pruebas de detección de alcohol/drogas (8 denuncias).
5ª: Circular sin luces o reflectantes (6 denuncias).A Asociación Pedaladas ten como principal prioridade a seguridade do tráfico, e consideramos a sanción como unha medida formativa máis. A diferencia doutros colectivos e particulares, non estamos de acordo con que a sanción sexa unicamente recaudatoria ou que os axentes estean a caza do infractor, consideramos que é unha forma de chamar a atención aos condutores de vehículo sobre as súas responsabilidades e obrigas a hora de circular pola vía, e como tal, os ciclistas tamén temos obrigas que cumprir.
Queremos agradecer publicamente o traballo dos axentes do sub-sector de tráfico de Pontevedra, que están a aumentar a vixilancia sobre as condutas máis perigosas no uso da bicicleta e que tamén están a facer un esforzo en sancionar os adiantamentos perigosos a ciclistas. Entendemos que aos sancionados pódenlle estar salvando a vida facendo que na súa próxima saída coa bicicleta o fagan dunha forma segura para todos. Grazas por multarme.

Explicación das sancións:
Non utilizar casco: É obrigatorio en vías inter urbanas usar o casco para todos os ciclistas. En vías urbanas é obrigatorio para os menores de 16 anos e aconsellable a todos.
Alcohol e drogas: As taxas de alcohol son as mesmas que para os condutores de vehículo a motor. Hai que recordar que no caso dos ciclistas non implica perda de puntos pero si a mesma sanción económica. NOTA: sempre nos preguntan o motivo de tantos denunciados por alcohol e drogas, temos que recordar que hai moitas persoas que non saben que teñen a obriga de facer un control cando usan una bicicleta igual que no caso do coche, polo tanto beben e non contan conque nun control os poidan parar. Tamén dáse o caso de persoas que perderon a licencia de conducir e cambiaron o coche pola bicicleta.
Circular usando auriculares: A sanción é de 200€, é unha actitude perigosa porque elimina o sentido o oído, importante a hora de ir pola vía pública para os ciclistas. É perigoso para o propio ciclista que debe auto protexerse dentro do tráfico.
Non someterse a probas de detección de alcohol/drogas: Igual que no caso dos vehículos a motor os condutores de bicicleta están obrigados a someterse as probas de alcoholemia e drogas.
Circular sen luces ou reflíctantes: Entre a posta do sol e a saída é obrigatorio circular con luces, se é vía inter urbana tamén é obrigatorio o uso dun chaleco reflíctante. Isto é especialmente grave, sobre todo sabendo que hai persoas que conducen vehículo a motor que incluso de día teñen problemas de visión.

Votamos de menos dous tipos de denuncia nas que insistiremos aos axentes:

- Non respectar os semáforos. Esta conduta prodúcese tanto en cidade como en estrada o cal é especialmente perigoso nas interseccións.


- Circular en grupo en paralelo máis de dous ciclistas. Circular en paralelo dous ciclistas é legal e recomendable para ser máis visibles e reducir o número de adiantamentos perigosos que sofren os ciclistas. Pero non é legal circular de 3, 4 ou incluso 5 ciclistas no caso dos grupos máis grandes.Non consideramos que a sanción económica sexa xusta no caso dos ciclistas.España ten pendente adaptar a súa lexislación á bicicleta. Nos países onde se considera unha prioridade a promoción da bicicleta, a lexislación diferencia as bicicletas dos vehículos a motor no pago das sancións económicas, atendendo ao menor risco para a vida que implica un vehículo que non pasa dos 20kg e sen motor. Nos países máis ciclistas como son Holanda, Alemania, Bélxica, Francia, Inglaterra... teñen unhas sancións moito máis económicas para as persoas que fan uso dunha bicicleta, están por debaixo dos 100€ na súa maioría, e incluso certas actitudes aquí prohibidas están permitidas e consideradas seguras.

España ten pendente adaptarse a Europa na normativa da bicicleta pero é unha tarefa inconclusa dende o ano 2010 cando se comezaron os traballos.
Aínda que consideremos inxusta a contía económica, seguiremos defendendo que todos os condutores que teñan condutas perigosas, para si mesmos ou outros, sexan denunciados.

viernes, 27 de enero de 2017 0 comentarios

Mellora a túa condución con Pedaladas

Isto é 1.5m

  Mellora a túa condución con Pedaladas. 6ª Acción do mes Cero Violencia Viaria, Obxectivo cero Mortos.

O día 31 péchase o mes Cero Violencia Viaria de Pedaladas cunha acción por todo o alto. As accións tentaron poñer sobre a mesa que a lacra dos falecidos nas estradas é algo que se pode remediar se todos poñemos da nosa parte. A responsabilidade dos sinistros é social e a solución debe ser social. Pedaladas sempre repite que unha parte minoritaria dos condutores teñen un problema coas normas que garanten a seguridade de todos, e son, ese grupo de condutores os que están a causar falecidos. Estes condutores apelan a unha suposta liberdade persoal, para escoller as normas que cumpren e cales incumpren, poñendo  en perigo coas súas decisións a todos os usuarios da vía.
Para ter claro o que queremos expresar, só hai que votar un ollo o que se di da 5ª  acción de Pedaladas, "A denuncia Voluntaria",  nas  redes sociais e medios de comunicación:  Insultos, ameazas, peticións de matrícula, seguro obrigatorio, pago de impostos... polo feito de solicitar que se cumpran as normas que salvan vidas.
Temos tres problemas diferentes, o incumprimento da normativa aproveitando a carencia de medios da DXT, o profundo descoñecemento das normas a pesar de ter licencia de conducir e a falta de empatía co máis débil.
video
No vídeo temos unha boa mostra do que nos pasa na estrada, descoñecemento da normativa, odio ao quen non usa o mesmo vehículo, e ignorancia sobre o que é a mobilidade sustentable.

Evento: Mellora a túa condución con Pedaladas.  O que tés que saber para ter unha licencia de conducir.

Pode soar un pouco presuntuoso que unha asociación de ciclistas esté a impartir coñecementos de normativa de tráfico, pero é que nos atopamos con carencias formativas en normas moi básicas. Unha gran parte dos condutores non sabe o que é un "arcén transitable" e o que non o é, moitos aínda non saben que é legal rebasar unha liña continua para adiantar a un ciclista ou grupo deles,  e que os grupos de ciclistas compórtanse como unha unidade tráfico. Estes coñecementos se lles supón a todos os condutores, xa que  tiveron que aprobar un exame, pero a realidade é diferente.  Non estaría mal que cando renovamos a nosa licencia, a parte do exame psicotécnico, tivéramos unha reciclaxe de coñecementos. Mentres a DXT non toma esa decisión, Pedaladas porá o seu granito de area en mellorar os coñecementos dos condutores con este evento.


O Evento:

  Rúa do Evento.
O evento será o día 31 de Xaneiro de 11:30 a 12:30 (se a climatoloxía non é mala) na rúa que atravesa os antigos terreos de Tafisa. O lugar foi escollido polo pouco tráfico que presenta e pola facilidade de pechalo durante unha hora sen afectar a normal circulación da cidade.

Chamamento á Prensa:
O evento vai ser aberto á prensa para darlle a máxima difusión posible dos coñecementos que todos os condutores deberían ter.

Os colaboradores:
Autocares Rías Baixas
vai facilitar un autobús para permitir a gravación de adiantamentos a ciclistas e ten pensado darnos unha sorpresa. A Policía Local de Pontevedra vai facilitar o peche desta rúa durante unha hora  e temos case conseguido que o Intendente da Policía Local explique a normativa nos adiantamentos. Teremos con nós ao presidente da Federación Galega de Ciclismo que facilitará chalecos coa lenda do 1.5m. Pedaladas encargase da loxística e coordinación para a toma das imaxes para prensa e do "story board" da gravación e toma de imaxes.

Moitos traballando xuntos pola mellora da seguranza viaria.


Os coñecementos mínimos que queremos transmitir:

 1.  Ao adiantar a un ciclista ou grupo é obrigatorio deixar unha distancia lateral mínima de 1.5 metros. Débese usar o carril contrario ou contiguo para adiantar con seguridade.
 2. É legal rebasar unha liña continua para adiantar a un ciclista.
 3. Os ciclistas poden circular en paralelo.
 4. Os grupos de ciclistas son unha unidade de tráfico, igual que un autobús. Cando o primeiro entra nunha intersección teñen a prioridade ata que pasa o ultimo ciclista.

miércoles, 25 de enero de 2017 0 comentarios

68 Masa Crítica

Como xa ven sendo habitual, este Xoves 26 (último do mes), @s usuri@s de bicicleta de Pontevedra que poidamos xuntarémonos ás 20:00 na Peregrina para dar unha volta polas rúas da nosa cidade.

Seguro que o pasaremos ben pedaleando en grupo mentres demostramos que outra movilidade máis racional, saudable e ecolóxica é posibel.

Anima os teus amigos a participar na festa mensual da bicicleta!!.

Un saúdo a tod@s!!!