miércoles, 21 de septiembre de 2016 1 comentarios

Hoxe nace "Nós Camiñamos"
O evento do autobús da Semana Europea da Mobilidade. A creación da sección dentro de Pedaladas “Nós camiñamos”


Hoxe ás 17:00 na Adv das Corbaceiras / Uruguay é o evento do autobús para sensibilizar do problema de uso do espazo público que é a mobilidade en automóbil privado. No evento do autobús poderemos ver o uso exaxerado que representa a mobilidade en coche onde 50 coches ocupan 917m2 en circulación fronte a uns 50m2 para peóns camiñando ou 35m2 nun autobús urbano.

O lugar escollido non é ao azar. Estamos nun dos puntos de maior confluencia tráfico da cidade, por un lado temos a AP-9 que pasa ao outro lado do ría que leva 20.658 vehículos por día, a Ponte da Barca onde pasan 10.500 vehículos por día e Av. das Corbaceiras con 8.700 vehículos por día.

Desde un punto de vista medioambiental (cálculos de Pedaladas) emítense 1.859 toneladas/ano de CO2 que agravan o cambio climático e 13.023kg/ano de contaminantes (CO, HC, NOx, PM2.5, PM10 sobre todo diésel) que danan a saúde das persoas a tan só 390 metros en liña recta do antigo concello de Pontevedra.

Non parece moi intelixente ter tal volume de emisións contaminantes preto de onde viven as persoas pero isto é así xa que nos 60-70 o moderno era ter cidades ateigadas de vehículos motor xa que se pensaba que a mobilidade resolveríase cando todo o mundo tivera o seu automóbil. Con este paradigma perdemos o transporte público (trole, autobús, tren de proximidade), votamos fora a bicicleta como vehículo de mobilidade, fixémoslle imposible a vida as persoas con diversidade funcional e sensorial e obrigamos ao peón a adaptar a súa mobilidade as exixencias do vehículo a motor.

A realidade é que ningunha cidade do mundo conseguiu resolver a mobilidade das persoas usando só automóbiles a pesares de que ningunha reparou en gastos para este fin. O intelixente, o lóxico, o que mellores resultados da para a nosa economía e o tema da Semana Europea da Mobilidade 2016, "Mobilidade intelixente, economía forte". Para iso temos que reverter o modelo das cidades dos 60-70, facerlle oco ao transporte público e garantir a mobilidade ciclista e peonil.


A mobilidade é un dereito e pensamos que sempre é susceptible de mellora polo que decidimos dentro de Pedaladas “Nós Camiñamos” para facer unha defensa da mobilidade peonil e o espazo público xa que nos últimos tempos moitas persoas se dirixiron a Pedaladas pedindo solucións de convivencia entre ciclistas e peóns. Tamén se nos pediu que fixeramos de voz dos peóns ao non existir de ningunha asociación peonil.

A creación de Nós Camiñamos:


Polo tanto, Pedaladas acaba de asumir o manifesto de: “La acera es peatonal” que no seu día subscribiron Ecologistas en acción, conBici, Sotp Accidentes, Cermi, CCOO, Andando... e que define a beirarrúa como un lugar de convivencia e non unha canle de circulación de vehículos.A partir de agora Nós Camiñamos recollerá as peticións e necesidades de mobilidade de todas aquelas persoas que teñan dificultades de seguridade ou accesibilidade para trasladarllas ao Concello de Pontevedra dunha forma coherente e ordenada co fin de mellorar e aumentar as persoas que se desprazan da forma  máis natural e sostíbel que é camiñar.

Primeira acción de Nós Camiñamos:

A mobilidade non é unha exclusiva propia dos desprazamentos en vehículo senón unha combinación entre diferentes formas de desprazarse que debe ser garantida para todos e todas. Polo tanto desde Nós Camiñamos traemos peticións de melloras de diferentes asociacións e empresas:

De Amizade pídennos:

- respectar e usar axeitadamente os estacionamentos reservados a persoas con mobilidade reducida.
- controlar a colocación dos veladores e terrazas de maneira que non dificulten a mobilidade, sobre todo de persoas con discapacidade visual.
- instaurar un transporte metropolitano accesible que facilite a mobilidade das persoas que residen no rural.Os chichos/chicas de Amencer en Campolongo pídennos:

- necesidade de máis transportes adaptados.
- organismos públicos accesibles. ( por exemplo: correos no es nada accesible)
- hai beirarrúas con rebordes que son inaccesibles.
- de que serve facer beirarrúasis anchas se fican ocupadas por terrazas e as cadeiras de rodas non poden pasar.

Nós Camiñamos pide:
- Que o firme das beirarrúas sexa o máis liso posible primando a superficie de cemento pulido xa que é máis sinxelo desprazar os carros da compra, carriños de neno... os vehículos teñen mellor firme que os peóns para camiñar.

- Os semáforos fan esperar en exceso aos peóns en comparación cos vehículos, 90s de espera para 18s para pasar. Non hai que primar ao transporte motorizado dentro da cidade.


- Os itinerarios peonís deben ser continuos, os pasos de peóns deben estar o máis próximo posible as intersección e non retranqueados polas necesidades dos automóbiles para non ter que estar adaptando o itinerario peonil ás necesidades do tráfico a motor.


- Hai que levar a plataforma única a tódolos barrios, hai moitos lugares onde aínda non existen espazos con tráfico restrinxido como o Leste da cidade. O modelo de cidade debe ser para toda a cidadanía.

Autocares Rías Baixas pídenos para mellorar o transporte público:

-
Vantaxes na circulación para o transporte público en autobús. Para poder cumprir os horarios e frecuencias, o autobús debe ter preferencia sobre o vehículo privado.

- Implantación do transporte metropolitano e da tarxeta “xente nova” en Pontevedra. Os veciños de Pontevedra e especialmente os menores de 18 anos deben ter as mesmas oportunidades das que xa gozan o resto das cidades galegas.

- Información e coordinación entre as diferentes formas de mobilidade (peonil, bicicleta, autobús e tren). Os cidadáns de Pontevedra e a súa comarca deberían ter información dos diferentes medios de transporte para poder utilizalos de forma coordinada segundo as súas necesidades.1 Response to Hoxe nace "Nós Camiñamos"

21 de septiembre de 2016, 14:11

Noraboa pola iniciativa e moita sorte nesta loita que non é fácil.

Publicar un comentario