sábado, 3 de septiembre de 2016 0 comentarios

Carta Abertas aos candidatos a Xunta

Queremos que as políticas de  mobilidade muden e que dunha vez se aposte pola mobilidade sostible por iso acabamos de escribirlle aos catro principais candidatos a Xunta de Galicia para que incorporen nos seus programas electorais o seu proxecto de mobilidade sostible.

As cartas a Nuñez Feijoo, Luis Villares, Xoaquín Leiceaga e Ana Pontón xa están enviadas e agardamos que por fin Galicia se una a Holanda, Alemaña, Francia, Belxica, Suecia, Finlandia, Noruega... en apostar pola mobilidade sostible creando infraestrutura e seguridade viaria para que podamos escoller o noso vehículo libremente.

Carta da asociación Pedaladas aos candidatos:


PETICIÓN DE MELLORA DA MOBILIDADE CICLISTA E SEGURANZA VIARIA NA REDE VIARIA GALEGA

Bos días Sr Alberto Nuñez Feijoo
Escribímoslle porque como ben sabe os compromisos de loita conta o cambio climático recentemente firmados no tratado de Paris vencella ás administracións á redución emisións de CO2 para evitar que a final de século a temperatura suba máis de 2ºC. Unha parte importante desas emisións débense ao tráfico motorizado pola cal atopar alternativas ao uso do automóbil nos desprazamentos cotiás e fundamental para cumprir co compromiso de loita contra o cambio climático.

A asociación Pedaladas considera que seguir a senda marcada por países coma Holanda, Suecia, Finlandia, Alemaña, Noruega... de redución de vehículos motorizados para favorecer a mobilidade sostible a pé e en bicicleta é o camiño aseitado para unha parte importante da poboación.

Tal e como indica o “Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia”, en fase de borrador desde o ano 2013, os modos non motorizados de transporte, é dicir aqueles que non precisan de enerxías producidas por motores senón que utilizan a enerxía humana directamente, ou a animal, como nos desprazamentos a pé, ou mediante un instrumento interposto, como a bicicleta ou os patíns, foron ata hai menos de 150 anos os máis empregados nos desprazamentos humanos e, particularmente, nos urbanos.

A mediados do século XIX, cando Madrid superara os 500.000 habitantes, Nova York, os 750.000, Paris, o millón, e Londres, os dous millóns, non existían medios motorizados de transporte e a inmensa maioría das viaxes internas ás cidades facíanse a pé ou mediante cabalarías. Ata 1950 os cidadáns europeos movíanse basicamente a pé ou en bicicleta para desprazarse ao traballo, á escola ou de compras.

A historia demostra, así, que os modos non motorizados puideron resolver e poderían resolver hoxe en día unha gran proporción dos desprazamentos internos ás cidades, mesmo nas máis grandes. Constitúen, polo tanto, unha alternativa real ao transporte para un amplo abano de distancias e motivos, presentando ademais vantaxes evidentes dende o punto de vista ambiental, económico, sanitario e social.

En efecto, aínda hoxe en Europa en torno a un 70% de tódolos desprazamentos urbanos teñen unha lonxitude inferior a cinco quilómetros, mentres unha proporción próxima á metade percorren menos de 2 quilómetros. A bicicleta ou o desprazamento a pé son plenamente competitivos nestas distancias cos medios motorizados, especialmente co automóbil.

A bicicleta é, estatisticamente, o medio de transporte urbano máis rápido ata os 7‐8 quilómetros de distancia, mentres o camiñar o é ata os 300‐500 metros, de acordo ás diversas fontes dispoñibles. Pola súa banda, para percorrer 2 quilómetros andando precísanse en torno a 20 minutos, tempo máis que suficiente para percorrer 5 quilómetros en bicicleta.

Segundo o “Plan Galicia Saudable 6” as enfermidades crónicas non transmisibles (entre ás que destacan pola súa incidencia a obesidade, as enfermidades cardiovasculares e a diabete) constitúen o principal problema de saúde da poboación galega. Ademais, "o sedentarismo e a inactividade física están entre as principais causas das enfermidades crónicas non transmisibles, polo que a promoción dunha vida activa é un dos piares sobre os que deben asentarse as estratexias e accións dirixidas á prevención e o control destas enfermidades". Por este motivo, o Plan

Galicia Saudable incorpora tamén no seu programa de "Urbanismo, medio ambiente e mobilidade para fomentar a actividade física" unha serie de medidas de fomento da mobilidade sostible.

O incremento da mobilidade ciclista non só xera beneficios desde o punto de vista da saúde ou da redución da contaminación e da súa evidente contribución ao desenvolvemento sostible das nosas cidades e vilas, senón que tamén é rendible desde o punto de vista económico , tanto para as economías familiares como para as contas das administracións públicas, fundamentalmente polo aforro no mantemento de vías que a redución do tráfico a motor implica e pola promoción de novos sectores económicos, sobre todo vencellados ao turismo, que a mobilidade sostible fomenta dun xeito induvidable.

Nesta liña, a Mesa Nacional pola Bicicleta apunta xa nun estudo do ano 2014 a necesidade de explotar o “filón” económico do clicoturismo europeo. Tal e como se sinala nese documento o modelo turístico actual, sendo vital para a economía española, ten síntomas de tocar fondo, polo que se precisan novas fontes de turismo e o cicloturismo é unha das que máis está a medrar nos países europeos.

Suíza, Alemaña e Francia son os líderes no ránking mundial de competitividade turística e son dos que máis apostan polo cicloturismo en todo o mundo. Entre 2008 e 2010 en Francia o cicloturismo creou 16.500 empregos directos e xerou dous mil millóns de euros anuais, atraendo a un millón de turistas estranxeiros dispostos a montar en bicicleta. Pola súa parte, o sector turístico alemán acadou unha cifra de negocio de 9.000 millóns de euros en 2009 cos cicloturistas. E en Suíza, o primeiro investimento de 10 millóns de euros (1998) para facer a rede nacional de nove rutas ciclistas amortizouse sobradamente en 2002, con 240 millóns de ingresos por turismo ciclista; é dicir, en 4 anos conseguiuse superar 24 veces o investimento primario.

A nivel europeo estase a implementar a rede EUROVELO de rutas cicloturistas, con vías previstas en España que se atopan estancadas, pendentes da implicación institucional para o seu desenvolvemento. Recentemente foi aprobada a ruta Eurovelo atlántica por toda a costa portuguesa ata a fronteira con Galicia en Caminha-A Guarda. Este feito representa unha oportunidade para estender esta ruta pola costa galega, articulando unha vía principal de comunicación pedestre e ciclista entre municipios e comarcas que logo permita a través dela a creación dunha rede local de vías de comunicación pedestres e ciclistas, aptas para a mellora da mobilidade parroquial, municipal e intermunicipal e o achegamento do cicloturismo como fonte de desenvolvemento do medio rural.

En España, o único exemplo a gran escala deste tipo de turismo son as Illas Baleares, pero centrado só no ciclismo deportivo, non no de viaxe familiar ou de alforxa (o más habitual é o que máis ingresos xera no resto de Europa), dado que os ciclistas deportivos son os únicos dispostos a usar o casco obrigatorio en España en vías interurbanas, unha das maiores disuasións para os cicloturistas de viaxe vindos doutros países europeos, que non están dispostos a asumir, e nin sequera entenden, unha medida estraña no resto do contexto normativo europeo. Aínda así, a afluencia de ciclodeportistas en Baleares é de 90.000 por ano, o que xera máis de 64 millóns de euros de ingresos, segundo o goberno balear.

Galicia e, particularmente a provincia de Pontevedra, non son alleas a esta realidade, tanto no que ten que ver coa necesidade de incentivar a mobilidade ciclista nos desprazamentos ordinarios dos nosos veciños e veciñas, como na oportunidade económica e de desenvolvemento que suporía para os nosos concellos unha aposta decidida polo cicloturismo.

Neste senso, as Asociacións Pedaladas de Pontevedra, A Golpe de Pedal de Vigo e Arousa

en Bici de Vilagarcía de Arousa, veñen reivindicando dende hai anos infraestruturas de interconexión ciclista entre os concellos do entorno dos principais núcleos poboacionais da provincia, como son as cidades de Vigo, Pontevedra e Vilagarcía e as súas comarcas, que de facerse realidade permitirán a mobilidade laboral, de ocio..., fomentarán o deporte e serán o primeiro paso para crear un novo atractivo turístico que permita xerar actividade económica e emprego na comarca, tanto no entorno urbano como no rural.

O problema fundamental para a creación destas infraestructuras non é o seu custe, pois en moitas ocasións trátase simplemente de sinalizar ou adaptar vías previamente existentes, e, en todo caso, son custes realmente pequenos en comparación coa construcción de infraestructuras destinadas á mobilidade a motor. O problema realmente complexo é que estamos a falar de vías supramunicipais, é dicir, de infraestruturas que para a súa materialización requiren da necesaria coordinación e colaboración entre os catro niveis de administracións competentes nos diferentes treitos: concellos, Deputación Provincial, Xunta de Galicia e Goberno de España.


Polo tanto a nosa asociación Pedaladas e moitas outras vencelladas a bicicleta solicítanlle que no seu programa electoral como candidato a presidir a Xunta de Galiza que inclúa os seguintes compromisos:
PRIMEIRO: A fin de fomentar a mobilidade ciclista e o cicloturismo, instar ás diferentes administracións competentes (concellos, Deputación Provincial de Pontevedra, Xunta de Galicia e Goberno de España) a:

 1. Establecer vías ciclistas seguras que fomenten a mobilidade sostible entre concellos e permitan explotar o turismo en bicicleta.

 1. Solicitar e impulsar a extensión da rede Eurovelo e Vías Verdes en Galicia como vías primarias de comunicación ciclista e cicloturista.

 1. Incorporar aparcadoiros para bicicletas nos lugares de interese turístico das vías ciclistas e en equipamentos públicos.

 1. Coordinar as accións para o fomento das vías ciclistas con todas as administración implicadas.SEGUNDO: a crear MESA GALEGA POLA MOBILIDADE CICLISTA, na que, ademais do Goberno da Xunta, estean representados os diferentes concellos, as deputacións, o Goberno de España, a Dirección Xeral de Tráfico, as asociacións e clubes ciclistas e a Federación de Ciclismo.

A Mesa reunirase, polo menos, dúas veces ao ano para avaliar a seguridade viaria ciclista e plantexar proxectos de cooperación que permitan crear novas infraestruturas nesta materia.

Dentro da mesa autonómica crear un grupo de traballo para a elaboración e coordinación de propostas de desenvolvemento dunha rede autonómica de vías ciclistas.

TERCEIRO: Instar aos Gobernos Municipais, ás Deputacións Provinciais, á Xunta de Galicia e ao Goberno de España, a habilitar nas súas respectivas páxinas web e/ou redes sociais un espazo de comunicación permanente que permita aos usuarios da bicicleta notificar problemas de seguridade na súa rede de estradas.

CUARTO: Á marxe da constitución da Mesa Autonómica pola Mobilidade Ciclista e dos resultados que dela se deriven, co obxectivo de atacar desde xa os problema de seguridade viaria, ínstase ás referidas administracións a:

 1. Mellorar a seguridade viaria facendo beiravía transitable nas estradas con velocidades superiores a 50km/h con alta densidade de tráfico.

 1. Delimitar as travesías coa sinalización obrigatoria e situar medidas de calmado de tráfico para facer efectiva a limitación de velocidade.

 1. Non permitir os estacionamentos irregulares fóra de travesías ou poboado, xa que coloca ao ciclista nunha situación de risco innecesario.

 1. Sinalizar a presencia de ciclistas nas vías de alta afluencia dos mesmos coa lenda de distancia mínima lateral no adiantamento de 1,5 m.

 1. Axustar as velocidades primando os modos de desprazamento ciclista e peonil, adoptando a zona 30 nos núcleos poboados, 50km/h como máximo onde se permita o aparcamento.

  Señor Alberto Nuñez Feijoo reciba un cordial saúdo do secretario da Asociación Pedaladas e agardamos que teña en consideración a nosa petición. A asociación Pedaladas queda a súa disposición para todo o que poda precisar en relación coa mobilidade sostible.

  Secretario da asociación Pedaladas.
  Enrique Pérez Fernández.

No Response to "Carta Abertas aos candidatos a Xunta"

Publicar un comentario