lunes, 21 de noviembre de 2016 0 comentarios

Unha cidade ten que ter 0 mortos e iso ímolo a defender. Non máis bagoas.

Foto do Faro de Vigo.

As cidades non poder ter mortos nin hospitalizados polo tráfico.

As cidades son os lugares onde viven as persoas e teñen que garantir a seguridade dos seus cidadans. Parece de sentido común esta afirmación pero non todo o mundo o ten claro. Desde a nosa experiencia a cidade de Pontevedra é unha illa no que a seguridade do tráfico se refire e no esforzo de garantir que a vida este por riba dos desexos de correr mais cos coches.

Nas reunións con tráfico, concellos, técnicos, Xunta a nosa primeira prioridade é crear unha infraestrutura segura para todo o mundo e logo facela atractiva para os ciclistas de 8 a 80 anos creando carril bici nos itinerarios complicados ou con alta densidade de tráfico. Polo tanto, o primeiro que pedimos e facer as rúas 30 e establecer medidas de calmado de tráfico, non somos moi orixinais, o que  pedimos e que se fagan as infraestruturas como recomenda a DXT nos seus manuais pero, salvo en Pontevedra, é coma bater coa cabeza contra un muro.
As administracións dálles medo molestar a un sector moi numeroso da poboación que non atende a razóns. Non se quere cambiar a prioridade na inversión, da velocidade á seguridade, e así nos vai:

2014 Pontevedra Vigo Ourense Lugo
Mortos 1* 5 1 0
Hospitalizados 8 42 25 21
* O falecido, un peón, morreu  a causas das feridas tempo despois do accidente no que o condutor ia baixo a influencia do alcohol e con exceso de velocidade.

Non podemos poñer os datos de A Coruña e Santiago porque a ficha non esta completa xa que só comunican os falecidos non os hospitalizados.

O reto que lle imos propoñer ao Concello de Pontevedra.
Cero falecidos e cero hospitalizados.

O obxectivo de cara á galería para a DXT é 0 mortos e 0 hospitalizados que copia da Visión Cero que se ten en Suecia. Dicimos que é de cara a galería porque a DXT nin sequera conseguiu aprobar o novo regulamento de circulación que facía propias moitas das medidas de calmado de tráfico de Pontevedra,  e contaba co apoio das organizacións civís e do parlamento. Só  facía falta a firma do presidente do goberno pero a anterior directora da DXT María Seguí fracasou no seu cometido.  Nesta tesitura perdeuse a tendencia de redución de falecidos e o obxectivo de 0 falecidos volveuse unha utopía.
Nós ímoslle propor ao Concello de Pontevedra que recolla o guante da Visión Cero, que sexa valente e intente chegar aos 0 falecidos e 0 feridos hospitalizados na cidade. É un reto, pero un reto asumible atendendo a que no 2014 tivemos só 8 hospitalizados, un reto ao que lle queremos poñer data, o 2020, para o cal o Concello debería aumentar esforzos no calmado de tráfico, na educación viaria e en eliminar puntos negros na seguridade para peóns e ciclistas. 
Aínda que o risco 0 non existe si se pode traballar coa premisa de chegar ao dano moi grave 0. A visión Cero é o modelo a seguir.

Mes de Xaneiro, campaña contra a Violencia Viaria.

Nos nosos plans, esta facer do mes de Xaneiro de 2017 o mes contra a Violencia Viaria e lanzar o reto aos Pontevedreses de que conseguir 0 falecidos e 0 hospitalizados é un obxectivo alcanzable para o 2020.
Xa somos a cidade dos nenos que van ao cole dunha forma autónoma, xa somos a primeira cidade do estado en ser zoa 30, xa temos uns bos datos de falecidos pero queremos ir máis algo, queremos ser unha cidade que ten a Visión Cero como unha meta.
Por iso, estamos a traballar nun calendario de accións, denuncias, educación viaria e homenaxes as vítimas do tráfico. Pero o esforzo dunha pequena asociación non é suficiente para conseguir este reto, precisamos a axuda da Administración e a implicación de toda a cidadanía no que se chama o pacto social contra os accidentes de tráfico.

Calquera pode ser vítima ou culpable nun sinistro de tráfico, o importante é poñer todo o preciso da nosa parte en minimizar os riscos e así a Visión Cero estará ao alcance da man.

No Response to "Unha cidade ten que ter 0 mortos e iso ímolo a defender. Non máis bagoas."

Publicar un comentario