viernes, 14 de octubre de 2016 0 comentarios

Os falecidos na provincia de Pontevedra aumentan un 30,3%


Xa temos o anuario da DXT do ano 2015 unha vez que se sumaron aos datos da DXT os informes das vías urbanas que facilitan os concellos con competencias de tráfico.

Os datos do 2015 en España de falecidos e feridos seguen nunha senda negativa que veñen do 2013, os indicadores de falecidos seguen a empeorar rompendo unha racha de redución de vítimas, falecidos, feridos graves e feridos leves..

Neste artigo ímonos a concentrar na nosa provincia, Pontevedra, que é unha das peores a nivel nacional no que se refire a accidentes e falecidos.


Falecidos Pontevedra 2013 2014 2015 % 15/14
Interurbanas 24 24 34 41,67%
Urbanas 7 9 9 0,00%
Total 31 33 43 30,30%

O aumento dos falecidos na Provincia de Pontevedra estase a consolidar como esta a pasar a nivel nacional xa que aumentaron os falecidos en 2014 e en 2015. O aumento dun 30,3% no número de falecidos na provincia é moi superior ao que esta a pasar a nivel nacional o cal nos fai pensar que algo non esta a saír ben nas políticas de seguranza viaria, sobre todo nas vías interurbanas que é onde máis creceron os falecidos.


Hospitalizados Pontevedra 2013 2014 2015 %15/14
Interurbanas 156 195 179 -8,21%
Urbanas 71 88 96 9,09%
Total 227 283 273 -3,53%


Os datos de feridos graves son mellores pero empeoran en vías urbanas 9,09%. Hai que recordar aínda non se aprobou o novo regulamento de circulación que pretende mellorar a seguranza viaria nestas nas vías urbanas adoptando moitas medidas que se fixeron na Cidade de Pontevedra. O borrador do regulamento contempla medidas de calmado de tráfico, regular a plataforma única, establecer a limitación 30km/h en moitas rúas e melloras sobre todo para peóns e ciclistas.


Feridos Leves Pontevedra 2013 2014 2015 %15/14
Interurbana 2179 2019 1731 -14,26%
Urbana 274 536 1171 118,47%
Total 2453 2555 2902 13,58%

Os datos de feridos leves na Provincia de Pontevedra son moi preocupantes. Case poderiamos dicir que é unha anomalía estadística. En vías urbanas crecen un 118,47% e supoñemos que pódese deber a unha mellora na recolección dos datos que entregan os concellos. O aumento desde o 2013 non ten precedentes e imos preguntarlle a Xefa Provincial de tráfico por este extraordinario aumento de accidentes con feridos leves.

O 2015, un ano en positivo para os ciclistas.Ciclistas Falecidos España 2013 2014 2015 %15/14


Interurbana 45 54 48 -11,11%
Urbana 24 21 10 -52,38%
Total 69 75 58 -22,67%

Cando se fala de falecidos dicir que 58 mortos é un bo ano non esta ben pero mirando que levabamos dende o 2011 aumentando o número de falecidos, hospitalizados e feridos leves esta redución do 22,67% dos falecidos é unha boa noticia.

Seguimos coas mesmas problemáticas de sempre, a maioría dos accidentes mortais están en vías Interurbanas a pesar de que o groso dos novos ciclistas están a circular polas cidades, isto é debido a velocidade no momento do impacto. O uso do casco nas vías Interurbanas e maioritario segundo os datos da DXT pero pola homologación do mesmo non é unha medida de seguranza tan efectiva como adaptar ás infraestruturas para un paso seguro dos ciclistas.

Hai que recordar que a homologación CE do casco dos ciclistas só garante a resistencia dun impacto a 25km/h polo que nos impactos a 50km/h só sobreviven o 55% dos ciclistas implicados e a 80km/h e practicamente imposible sobrevivir a un impacto ente un ciclista e un automóbil. Isto fainos totalmente dependentes das condutas e a velocidade dos automobilistas ao colectivo que vai sobre pedais.Ciclistas Hospitalizados España 2013 2014 2015 %15/14
Interurbana 297 312 322 3,21%
Urbanas 349 358 330 -7,82%
Total 646 670 652 -2,69%

Os datos hospitalizados sobre dúas rodas teñen os mesmos compoñentes que no caso dos falecidos, unha redución no numero de hospitalizados moito máis importante nas cidades que nos tramos interurbanos. Aquí temos a mesma lección, os concellos están a facer grandes esforzos por facer un calmado do tráfico efectivo e isto redunda nunha mellora da seguranza viaria de todos, pero sobre todo nos máis débiles da cadea, os peóns e os ciclistas.
Pero nas estradas dependentes doutras administracións aínda non se están a tomar as medidas adecuadas como facer unha beiravía transitable, sinalizar as rutas con gran presencia de ciclistas, adaptar as velocidades ao uso real da vía e aumentar as medidas de control tanto mecánicas como presencial da DXT.


Ciclistas Feridos Leves España 2013 2014 2015 %15/14
Interurbana 1328 1722 1803 4,70%
Urbana 3451 4165 4470 7,32%
Total 4779 5887 6273 6,56%

Os datos de feridos leves revelan un segredo a voces, o numero de ciclistas nas nosas cidades esta a crecer en valores próximos ao 10% anual. Isto quere dicir que cada 4 anos estase a duplicar o numero de ciclistas habituais que atopamos nas nosas cidades, é un fenómeno que supón un reto para as administracións e para os condutores de vehículo a motor que non están afeitos a convivir con tal cantidade de usuarios de bicicleta.

Os usuarios de bicicleta xa están implicados en máis do 6% de tódolos accidentes de tráfico, un cifra moi elevada en comparación por exemplo con Holanda. Isto debese a falta de infraestrutura adaptada como son os carrís bici ou a zona 30. Unha vez máis chegan antes os usuarios que as administracións.

Existe o bulo de que os ciclistas están a incumprir a normativa de forma xeral o cal esta a propiciar este aumento da sinistralidade ciclista, isto mesmo tamén se escoita dos peóns atropelados pero non deixa de ser un bulo se o contrastamos cos datos do anuario da DXT.


Dato 2015: O 69,14% dos peóns vítimas dun sinistro de tránsito non cometeron infraccións.


Dato 2015: O 68,86% dos ciclistas vítimas dun sinistro de tránsito non cometeron infraccións.


Chama moito a atención cando un peón cruza fora do paso de peóns ou o ciclista non para nun semáforo pero os datos dos que dispón a DXT no seu anuario só lle imputan a responsabilidade ou parte dela ao 31% dos ciclistas e peóns que están involucrados nun sinistro. A percepción da cidadanía sen embargo é moi distinta, sobre todo no caso dos ciclistas, debido a certas condutas reprobables e perigosas dalgúns usuarios da bicicleta que circulan a gran velocidade polas beirarrúas, non paran nos semáforos ou non respectan as prioridades de paso nos cruces.

A pesar desta sensación colectiva de inseguridade, a bicicleta e un dos medios de transporte máis seguros para o seu condutor, en España hai 3,8 millóns de persoas (Barómetro da bicicleta) que a usan a diario e só 58 mortos neste 2015. Só temos constancia de que un ciclista se vira implicado na morte dun peón en 5 ocasións dende o ano 2001 e isto debese a pouca masa que ten o conxunto persoa mais bicicleta a diferenza dos 1000-1500kg que representa a mobilidade motorizada.

Nós solicitamos a Xefatura Provincial en Abril varias medidas pero non temos confirmación de que ningunha se levara a cabo, esperamos que se faga algo xa que un aumento do 41,67% dos falecidos nas estradas da súa competencia debe implicar medidas serias e contundentes. Seguimos facendo as mesmas peticións e volveremos a solicitar unha reunión coa Xefa Provincial de tráfico.

Na anterior estas foron as nosas peticións:
No Response to "Os falecidos na provincia de Pontevedra aumentan un 30,3%"

Publicar un comentario