martes, 28 de junio de 2016 1 comentarios

Cinco anos de Masa Crítica en Pontevedra

O xoves 30 de xuño de 2016 a Masa Crítica Pontevedra voltará a xuntarse ás 21 horas na praza da Peregrina para dar unha volta en bicicleta pola cidade.

Hai xa cinco anos, tamén un 30 de Xuño, que a Masa botou a andar, ou mellor dito a pedalar, na cidade do Lérez. Dende entón se converteu nun referente da mobilidade ciclista na cidade, ocupando un baleiro que había que subsanar con respecto á mobilidade alternativa e sustentable.

Moitos foron os actos nos que participamos, organizamos ou apoiamos, converténdonos, xunto coa asociación Pedaladas nun referente na defensa dos intereses dos ciclistas en Pontevedra.

Este xoves voltaremos reunirnos para pedalar unha vez máis, lembrando o noso lema "usa a bicicleta tódolos días, celébrao unha vez ó mes" e nesta ocasión sortearemos entre os asistentes agasallos que varias tendas de bicicletas de Pontevedra aportan de xeito desinteresado. Grazas a Moto-BikeEl Puerto BWSBicicletas FartoFixed & Single BikesOterobikes, y Bici O Con Poio

Animamos a tódolos cidadáns a coller as súas bicis e sumarse á festa mensual da bicicleta.

Un saúdo a tod@s

sábado, 25 de junio de 2016 0 comentarios

O caos no estacionamento do Mercado

Calquera que sexa asiduo deste blog saberá que faise unha defensa pechada do que se coñece en Pontevedra como "modelo de cidade". A idea de recuperar a mobilidade natural a pé, conseguir integrar todos os usos e persoas na mobilidade, o cambio de orde na prioridade de transito (peóns, bicicletas, transporte público, coches)... o que se chama a cidade para as persoas.

"Aparcabicis" da rúa Serra
Chegounos unha queixa dunha usuaria de bicicleta porque non podía usar os aros destinados a aparcar dunha forma segura e cómoda a súa bicicleta.

Fai pouco escribimos aquí da importancia de ter bos aparcamentos de bicicletas para fomentar o seu uso, e a problemática dos usos indebidos dos mesmos.

Fai un ano fixemos unha petición a Policía Local de que xa que tiñamos poucos aros que polo menos fora firme en conseguir que non se converteran en estacionamentos informais de motos. Parece que teremos que seguir insistindo.

O asunto debería ser fácil de solucionar, aparcas onde non debes, recibes unha multa. Pero atopámonos con unha reticencia. O estacionamento non ten unha sinal que diga "SÓ BICICLETAS" o cal para os axentes é motivo para non multar. Para os presentes ciclistas foi unha sorpresa, escoitouse un "absurdo,se son aros".

Sinalización de acceso
O tema vai máis alo do absurdo pola sinalización  que ten o acceso da rúa Serra. A sinal non deixa dubidas esta prohibido estacionar excepto nas zonas habilitadas. Polo tanto se non existe sinal non se pode. Isto é similar ás rúas que teñen a sinalización de rúa residencial nas só podes estacionar nos lugares sinalizados  polo que esas motos están estacionadas incumprindo varias das prohibicións da sinal que da acceso a rúa, sería un asunto de escoller porque se multa.
Xa que estabamos por alí fixemos un pequeno análise do que pasa neste barrio con gran actividade comercial.

A estrutura de circulación e estacionamentos é a que esta na seguinte imaxe:
O que esta de cor vede claro é unha zona peonil co tráfico totalmente restrinxido a carga e descarga, a taxistas, residentes e a un espazo de Servizos 15 minutos.

Caos na rúa Serra
A realidade é outra, existe un tráfico de axitación (buscando estacionamento)  constante dificultando o transito peonil e ciclista. A rúa Serra esta chea de coches o cal nos recorda a cidade de Pontevedra dos 90 onde, a dobre e tripla fila reinaban. E non por necesidade xa que a 150 metros, na Av. de Ururuguay temos dous espazos que pasaron de ser aparcamento sen limite de tempo a limitado a 15 minutos para favorecer a rotación e a actividade económica.


O obxectivo do estacionamento de servizos é facilitar a actividade económica facendo que as persoas que veñen en coche atopen con facilidade un sitio libre para o cal forzase a rotación limitando o tempo que se pode estacionar.

Na área do mercado temos múltiples opcións para estacionar,  aparcamento de pago, espazos limitados a Carga e Descarga, Servizos e un enorme aparcamento gratis a 500m. Pois isto a algúns non lles chega, temos tamén dobre fila con condutor agardando, motos no aparcabicis, circulación de axitación  cando a un paso tes o problema solucionado o cal  dificulta aos peóns e ás bicicletas ir por un lugar agradable e con boa calidade urbana.

O lóxico sería que nun espazo recuperado, con alta calidade urbana tiveramos o mesmo tipo de tráfico que no resto da cidade. Non sería mellor facer que se cumpra a sinalización, que na rúa Serra só aparcaran vehículos de carga e descarga, que só circularan un numero limitado de vehículos. Que se o recado é rápido se estaciona na Avenida de Uruguai que xa é Servizos e si se precisa máis tempo se estacione no outro lado do río ou pagando no propio mercado.

Hai outros lugares da cidade onde a sinalización é amplamente incumprida, teremos que volver a falar coa Policía Local e que se emita unha orde para que aínda que non exista o "Só Bicicletas" se defenda este espazo como "só bicicletas" igual que aínda que o beirarrúa non teña un "Só peóns" sabemos que é "Só peóns".

miércoles, 22 de junio de 2016 0 comentarios

Pontevedra, a provincia amiga da Bicicleta


Na charla de hoxe imos facilitarlle aos cargos públicos da Xunta, Deputación e concellos unha moción para instar as administracións a sumarse a revolución da bicicleta. O texto da moción é o seguinte: (Grazas Iván Puentes por darlle forma)


Os Grupos Municipais do ................................., ao abeiro do disposto na lexislación vixente, presentan para o seu debate e votación no Pleno do Concello de ......................................... a seguinte moción, relativa á MELLORA DA MOBILIDADE CICLISTA.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tal e como indica o “Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia”, en fase de borrador desde o ano 2013, os modos non motorizados de transporte, é dicir aqueles que non precisan de enerxías producidas por motores senón que utilizan a enerxía humana directamente, ou a animal, como nos desprazamentos a pé, ou mediante un instrumento interposto, como a bicicleta ou os patíns, foron ata hai menos de 150 anos os máis empregados nos desprazamentos humanos e, particularmente, nos urbanos.

A mediados do século XIX, cando Madrid superara os 500.000 habitantes, Nova York, os
750.000, Paris, o millón, e Londres, os dous millóns, non existían medios motorizados de transporte e a inmensa maioría das viaxes internas ás cidades facíanse a pé ou mediante cabalarías. Ata 1950 os cidadáns europeos movíanse basicamente a pé ou en bicicleta para desprazarse ao traballo, á escola ou de compras.

A historia demostra, así, que os modos non motorizados puideron resolver e poderían resolver hoxe en día unha gran proporción dos desprazamentos internos ás cidades, mesmo nas máis grandes. Constitúen, polo tanto, unha alternativa real ao transporte para un amplo abano de distancias e motivos, presentando ademais vantaxes evidentes dende o punto de vista ambiental, económico, sanitario e social.

En efecto, aínda hoxe en Europa en torno a un 70% de tódolos desprazamentos urbanos teñen unha lonxitude inferior a cinco quilómetros, mentres unha proporción próxima á metade percorren menos de 2 quilómetros. A bicicleta ou o desprazamento a pé son plenamente competitivos nestas distancias cos medios motorizados, especialmente co automóbil. A bicicleta é, estatisticamente, o medio de transporte urbano máis rápido ata os 7‐8 quilómetros de distancia, mentres o camiñar o é ata os 300‐500 metros, de acordo ás diversas fontes dispoñibles. Pola súa banda, para percorrer 2 quilómetros andando precísanse en torno a 20 minutos, tempo máis que suficiente para percorrer 5 quilómetros en bicicleta.

Segundo o “Plan Galicia Saudable 6” as enfermidades crónicas non transmisibles (entre ás que destacan pola súa incidencia a obesidade, as enfermidades cardiovasculares e a diabete) constitúen o principal problema de saúde da poboación galega. Ademais, "o sedentarismo e a inactividade física están entre as principais causas das enfermidades crónicas non transmisibles, polo que a promoción dunha vida activa é un dos piares sobre os que deben asentarse as estratexias e accións dirixidas á prevención e o control destas enfermidades". Por este motivo, o Plan Galicia Saudable incorpora tamén no seu programa de "Urbanismo, medio ambiente e mobilidade para fomentar a actividade física" unha serie de medidas de fomento da mobilidade sostible.

O incremento da mobilidade ciclista non só xera beneficios desde o punto de vista da saúde ou da reducción da contaminación e da súa evidente contribución ao desenvolvemento sostible das nosas cidades e vilas, senón que tamén é rendible desde o punto de vista económico, tanto para as economías familiares como para as contas das administracións públicas, fundamentalmente polo aforro no mantemento de vías que a reducción do tráfico a motor implica e pola promoción de novos sectores económicos, sobre todo vencellados ao turismo, que a mobilidade sostible fomenta dun xeito induvidable.

Nesta liña, a Mesa Nacional pola Bicicleta apunta xa nun estudo do ano 2014 a necesidade de explotar o “filón” económico do clicoturismo europeo. Tal e como se sinala nese documento o modelo turístico actual, sendo vital para a economía española, ten síntomas de tocar fondo, polo que se precisan novas fontes de turismo e o cicloturismo é unha das que máis está a medrar nos países europeos.

Suíza, Alemaña e Francia son os líderes no ránking mundial de competitividade turística e son dos que máis apostan polo cicloturismo en todo o mundo. Entre 2008 e 2010 en Francia o cicloturismo creou 16.500 empregos directos e xerou dous mil millóns de euros anuais, atraendo a un millón de turistas estranxeiros dispostos a montar en bicicleta. Pola súa parte, o sector turístico alemán acadou unha cifra de negocio de 9.000 millóns de euros en 2009 cos cicloturistas. E en Suíza, o primeiro investimento de 10 millóns de euros (1998) para facer a rede nacional de nove rutas ciclistas amortizouse sobradamente en 2002, con 240 millóns de ingresos por turismo ciclista; é dicir, en catro anos conseguiuse superar 24 veces o investimento primario.

En España, o único exemplo a gran escala deste tipo de turismo son as Illas Baleares, pero centrado só no ciclismo deportivo, non no de viaxe familiar ou de alforxa (o más habitual é o que máis ingresos xera no resto de Europa), dado que os ciclistas deportivos son os únicos dispostos a usar o casco obrigatorio en España en vías interurbanas, unha das maiores disuasións para os cicloturistas de viaxe vindos doutros países europeos, que non están dispostos a asumir, e nin sequera entenden, unha medida estraña no resto do contexto normativo europeo. Aínda así, a afluencia de ciclodeportistas en Baleares é de 90.000 por ano, o que xera máis de 64 millóns de euros de ingresos, segundo o goberno balear.

Galicia e, particularmente a provincia de Pontevedra, non son alleas a esta realidade, tanto no que ten que ver coa necesidade de incentivar a mobilidade ciclista nos desprazamentos ordinarios dos nosos veciños e veciñas, como na oportunidade económica e de desenvolvemento que suporía para os nosos concellos unha aposta decidida polo cicloturismo.

Neste senso, a Asociación Pedaladas ven reivindicando desde hai anos infraestruturas de interconexión ciclista entre os concellos da comarca de Pontevedra, que de facerse realidade permitirán a mobilidade laboral, de ocio..., fomentarán o deporte e serán o primeiro paso para crear un novo atractivo turístico que permita xerar actividade económica e emprego na comarca.

O problema fundamental para a creación destas infraestructuras non é o seu custe, pois en moitas ocasións trátase simplemente de sinalizar ou adaptar vías previamente existentes, e, en todo caso, son custes realmente pequenos en comparación coa construcción de infraestructuras destinadas á mobilidade a motor. O problema realmente complexo é que estamos a falar de vías supramunicipais, é dicir, de infraestruturas que para a súa materialización requiren da necesaria coordinación e colaboración entre os catro niveis de administracións competentes nos diferentes treitos: concellos, Deputación Provincial, Xunta de Galicia e Goberno de España.

Polo tanto, por todo o sinalado anteriormente, os referidos grupos municipais presentan a seguinte:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

A Corporación Municipal de ............................. acorda:

PRIMEIRO: A fin de fomentar a mobilidade ciclista e o cicloturismo, instar ás diferentes administracións competentes (concellos, Deputación Provincial de Pontevedra, Xunta de Galicia e Goberno de España) a:

a. Establecer vías ciclistas seguras que fomenten a mobilidade sostible entre concellos e permitan explotar o turismo en bicicleta.

b. Incorporar aparcadoiros para bicicletas nos lugares de interese turístico das vías ciclistas e en equipamentos públicos.

c. Coordinar as accións para o fomento das vías ciclistas con todas as administración implicadas.

SEGUNDO: Instar á Deputación Provincial de Pontevedra, como órgano supramunicipal máis inmediato, a crear a MESA PROVINCIAL POLA MOBILIDADE CICLISTA, na que, ademáis do Goberno Provincial, estean representados os diferentes concellos, a Xunta de Galicia, o Goberno de España, a Dirección Xeral de Tráfico, as asociacións e clubes ciclistas da provincia e a Federación de Ciclismo.

A Mesa reunirase, polo menos, dúas veces ao ano para avaliar a seguridade viaria ciclista na provincia e plantexar proxectos de cooperación que permitan crear novas infraestruturas nesta materia.

TERCEIRO: Instar a este Goberno Munipal, á Deputación Provincial de Pontevedra, á Xunta de Galicia e ao Goberno de España, a habilitar nas súas respectivas páxinas web e/ou redes sociais un espazo de comunicación permanente que permita as usuarios da bicicleta notificar problemas de seguridade na súa rede de estradas.

CUARTO: Á marxe da constitución da Mesa Provincial pola Mobilidade Ciclista e dos resultados que dela se deriven, co obxectivo de atacar desde xa os problema de seguridade viaria, ínstase ás referidas administracións a:

a. Mellorar a seguridade viaria facendo beiravía transitable nas estradas con velocidades superiores a 50km/h con alta densidade de tráfico.

b. Delimitar as travesías coa sinalización obrigatoria e situar medidas de calmado de tráfico para facer efectiva a limitación de velocidade.

c. Non permitir os estacionamentos irregulares fóra de travesías ou poboado, xa que coloca ao ciclista nunha situación de risco innecesario.

d. Sinalizar a presencia de ciclistas nas vías de alta afluencia dos mesmos coa lenda de distancia mínima lateral no adiantamento de 1,5 m.

e. Axustar as velocidades primando os modos de desprazamento ciclista e peonil, adoptando a zona 30 nos núcleos poboados, 50km/h como máximo onde se permita o aparcamento.

......................, ....... de .............. de 2016


...................................................... ...................................................... Voceiro/a do G. M. do .................. Voceiro/a do G. M. do ..................
...................................................... ...................................................... Voceiro/a do G. M. do .................. Voceiro/a do G. M. do ..................ILMO/A. SR/A. ALCALDE/SA DO CONCELLO DE...........................

martes, 14 de junio de 2016 0 comentarios

Os aparcabicis

Na cidade fomentar a bicicleta é simplemente darlle facilidades de uso, non require un tratamento moi diferenciado ao resto de tráficos rodados xa que a mobilidade ciclista ten unhas vantaxes inherentes ao seu tamaño e axilidade. É sinxelo facer o desprazamento (incluso con tráfico atascado), ten velocidades medias superiores aos vehículos a motor e ten baixo perigo para o resto de usuarios da vía.

Entón, as estratexias de calmado de tráfico e aparcamento son o "ABC" de quen quere facer da bicicleta un vehículo para traballo, lecer e deporte. As vías segregadas ou carrís bici son a guinda onde a estratexia do calmado de tráfico non da os froitos pretendidos ou é inviable facer unha zona 30 real.Nesta análise o problema é moi sinxelo; facer normas e cumprilas, adaptar as vías a zona 30 e de convivencia, adoptar carril bici nos desprazamentos interurbanos ou beiravías transitables... e xa somos Holanda, Alemaña, Bélxica, Suecia, Dinamarca...

Zona Peonil. Prohibido estacionar ao vehículo a motor.

Nada mais lonxe da realidade, somos España, e iso da para escribir moitos libros. Este país onde temos infinidade de normas pero que por descoñecemento ou por incumprimento deliberado todo vólvese mais complicado do necesario.

Joaquín Costa
Non cabe dúbida que todos somos capaces de diferenciar unha beirarrúa da calzada, unha motocicleta dunha bicicleta ou un ciclomotor dunha bicicleta. O mesmo pasa cos aparcamentos para cada tipo de vehículo. A típica escusa de "non sabía", "é un momento", "se total tes esa sinal para atar a bici"... son mostras do problema real, se non nos tocan no peto facemos o que nos peta. Eu ao meu e os demais que se adapten.

Cada vez que vemos como os esforzos por mellorar a mobilidade ciclista tropeza con quen non lle da a gana de respectar as normas o enfado é grande polo que nos toca chamar aos encargados de velar pola boa convivencia nas estradas, a DXT ou a Policía Local. Logo veñen as queixas, a ira e os lamentos. Nós non queremos denunciar, non queremos que lle retiren o seu vehículo aos condutores pero non temos máis opción. Cada moto aparcada entre os aros elimina dous espazos de aparcamento para a bicicleta e dificulta a mobilidade ciclista porque un dos problemas graves son os roubos que en parte devénse a falta de aparcadoiros medianamente seguros.Biblioteca pública. Aparcamento bicicletas.


O concello xa ten unha proposta nosa de extensión da rede de aparcadoiros para bicicletas, estamos agardando a súa execución pero non van servir de nada se logo acaban cheos de motos. O fomento da mobilidade sostible, sen contaminación, sen ruídos, aumentando o espazo público dispoñible para as persoas e a calidade de vida pasa por reducir a mínima expresión da necesidade de transporte aos automóbiles en favor dos desprazamentos a pé ou en bicicleta.

viernes, 10 de junio de 2016 0 comentarios

Presentación das Vias ciclistas da comarca de Pontevedra


 Presentación das Vias ciclistas da comarca de Pontevedra

    O  vindeiro día 22 de Xuño ás 17:00 na sala de conferencias da Casa das Campás en Pontevedra, a  asociación Pedaladas vai  presentar as vías ciclistas dentro da comarca de Pontevedra que a nosa asociación considera importantes para permitir a mobilidade ciclista.

    Nos últimos anos a nosa asociación reivindicou infraestruturas de conexión cos concellos limítrofes de Pontevedra que permitirán a mobilidade laboral, de ocio e recados, que fomenten o deporte e que puideran ter un atractivo turístico como motor económico da comarca.  Atopamos que estas vías teñen o problema fundamental de que dependen de varias administracións, o cal imposibilita a súa realización sen acordos entre as mesmas.
    Polo tanto, a nosa asociación decidiu dar un paso a diante e convocar unha reunión con representantes dos Concellos limítrofes (Marín, Vilaboa, Poio, Pontevedra), da Deputación de Pontevedra e da Xunta de Galicia así como aos partidos políticos con presencia na nosa provincia.

Xa foron entregadas cartas de invitación aos alcaldes Miguel Anxo Fernández Lores, María Ramallo, José Luís Poceiro e Luciano Sobral. Á presidenta da deputación Carmela Silva e ao deputado provincial Uxío Benítez. Así como aos portavoces dos grupos municipais de Pontevedra Luis Rey, Agustín Fernández, María Rey e Jacobo Moreira. Ao director da Axencia Galega de Infraestruturas Francisco Menéndez Iglesias. Xa temos confirmadas varias asistencias desta lista e esperamos nos próximos días máis confirmacións e ampliar as invitacións.

Os técnicos ou cargos interesados en participar cos que aínda non nos comunicamos poden poñelo no noso coñecemento no noso correo masacriticapontevedra@gmail.com Polo tipo de contidos aconsellamos a presencia de cargos con responsabilidades en seguridade cidadá, turismo, deporte e infraestruturas xa que son os eixos da presentación.    A reunión, baixo o titulo “Presentación de vías ciclistas dentro da comarca de Pontevedra”, pretende abrir o debate dentro das administracións para mellorar as comunicacións que permitan a mobilidade sostible nos desprazamentos de hasta 9km que son os máis atractivos desde un punto de vista de substituír o vehículo a motor por unha bicicleta.

    O acto terá unha duración aproximada dunha hora con posibilidade de prolongalo 30 minutos se hai coloquio posterior. Os temas que se expoñerán serán a mobilidade sostible, a seguridade viaria, o mapa de vías ciclistas da comarca, o cicloturismo e unha petición de compromisos ás administracións.

As rutas principais que se expoñerán na presentación son:

A vía verde a Ponte Sampaio: A ruta permite comunicar Pontevedra con Ponte Sampaio e Vilaboa aproveitando a antiga liña do tren en desuso. Esta ruta permite o acceso a Salinas do Úllo, a Pedra Miranda e a Enseada de San Simón no que se refire a atractivos turísticos que conecta. No referido a mobilidade permite unha vía de comunicación segura que evita o uso da N-550 onde morreu un ciclista e nos últimos anos houbo numerosos accidentes con bicicletas implicadas. Esta ruta abre a porta a comunicación con Redondela e Arcade así como sería  fácil de continuar con un ramal ata Santa Cristina de Cobres.

O carril bici de Marín: A ruta permite unir dúas cidades con fortes vínculos económicos e laborais. A ruta acerca a ambas cidades e permite aos cidadáns de Marín acceder aos parques urbanos de Pontevedra e o seu núcleo histórico. Os Pontevedreses terían acceso as praias de Marín sen ter que facer uso do seu automóbil nun traxecto sen case desnivel que se completa en media hora. Esta ruta ten unha continuación lóxica pola costa hasta Bueu /Beluso para completar o percorrido chegando ao espazo protexido de Cabo Udra facendo un percorrido de 27km de características similares o carril bici Baiona a Guarda pero con moitos usuarios posibles. Esta vía mellora a seguridade evitando o tráfico pesado da PO-546 e a alta densidade de tráfico sen beiravías da PO-551.

A ruta Combarro Lourido Pontevedra: Un dos puntos máis visitados da provincia é a vila de Combarro e o seu núcleo histórico. Unha ruta que uniría a cidade de Pontevedra con Combarro tería un forte atractivo turístico que ademais permitiría acceder a Praia de Lourido e facilitar a mobilidade ciclista de dous concellos case unidos por vivendas. A ruta permite desviar da perigosa PO-308 o tránsito ciclista a parte de ser unha variante con menor desnivel que a PO-308.

As rutas permiten crear uns atractivos turísticos importantes pensando na apertura da liña do AVE Pontevedra  - Madrid onde é posible transportar bicicletas, polo que se abre a porta a un activo turístico desestacionado a parte de ser moi positivo para facilitar unha mobilidade sostible e saudable.

A nosa Asociación ten clara a demanda social existente por estes tipos de vías na nosa comarca pola que a nosa proposta busca a máxima eficiencia posible e que a maior parte da poboación se vexa beneficiada da súa existencia. O máximo problema ao que nos enfrontamos é a necesaria coordinación entre administracións e a vontade política para executar este tipo de infraestruturas. Por iso decidimos implicarnos facendo esta presentación para tratar de convencer aos actores políticos das vantaxes de investir en infraestruturas ciclistas e peonís. Por nós non vai quedar.