lunes, 27 de febrero de 2017 0 comentarios

Seguros, que opcións teño.

Chegarannos moitas preguntas con respecto aos seguros polo proceso que iniciou Pedaladas de captación de novos socios, sobre todo por responsabilidade civil, patrimonial, danos propios e médicos, diferentes seguros que se poden contratar e as mellores opcións.

O seguro que ofrece Pedaladas aos sus socios é para cubrir a responsabilidade civil en caso dun sinistro onde atropelas a un peón ou chocas con un coche sendo culpable. O que se busca é cubrir os riscos máis habituais sen elevar os custos.
Socio Pedaladas
Carnet Ciclista
Aseguradora Axa Básica
Aseguradora Axa VIP
Seguro RC
150,000€
150,000€
180,000
180,000
Defensa Xurídica
Si
Si
Si
Si
Seguro Danos Propios
Non
2,000€
No
Si
Morte ou Invalidez
Non
6,000€
No
Si
Saídas Pedaladas
Si
A parte
A parte
A parte
Actividades
Si
A parte
A parte
A parte
Asistencia en Viaxe
3€/día EXTRA
(opción)
Non
Parcial
Completa
Custo
20€/ano ou 15€/ano
40€/ano
24,15€/ano
79,90€/ano


Os 20€/ano como socio de Pedaladas, a parte de asegurar a labor de Pedaladas, dótate dunha cobertura suficiente para o uso da bicicleta. No cadro tedes algunhas alternativas e diferentes coberturas  que podedes conseguir.

O que non se pretende é facerlle a competencia a Federación Galega de Ciclismo, senón asegurar a actividade de Pedaladas e que os socios teñan unha cobertura para un uso responsable, sobre todo no caso de chocar e danar fortuitamente a un peón ou vehículo.

¿que danos cubre a Seguridade Social?

O primeiro que temos que aclarar é o que cubre a seguridade social a día de hoxe (isto variou no últimos anos cos recortes). Ata agora calquera caída que teñades coa vosa bicicleta está amparada pola Seguridade Social no ámbito particular. Se formades parte dunha actividade deportiva organizada estades fora da cobertura da Seguridade Social. A actividade ten que ter un seguro propio que se faga cargo dos danos físicos causados a un mesmo ou a terceiros.
Se ides ao voso traballo coa bicicleta e tedes unha caída quen se fai cargo é a mutua da empresa ao ser unha viaxe in itinere. 

¿en caso de accidente cun vehículo a motor estou cuberto pola seguridade social? 

Non, e isto é un problema, en caso de sinistro viario o que paga os custos sanitarios é o seguro do vehículo a motor no caso de ser culpable do sinistro. Se o ciclista é o culpable hai que precisar que  parte de responsabilidade ten cada parte xa que os custos se reparten pero pódese dar incluso a situación de culpabilidade total do ciclista, neste caso pódese dar o caso de que a S.S. os pase unha factura. Temos noticias de casos nos que no se facturou nada ao ciclista e outros nos que si, depende de si na admisión hospitalaria rexistran o acceso como "sinistro de tráfico".

¿en Europa tamén pagan os ciclistas en caso de sinistro?

Non é habitual. El Holanda hai un concepto xurídico, en caso de choque entre ciclista ou peón e un automóbil o  automóbil sempre é culpable dos danos físicos, aquí depende do xuíz. As aseguradoras intentan pasarlle os custos aos ciclistas así líbranse de indemnizar. O mellor sería cambiar a lexislación e ser como en Holanda, xa que a tremenda masa do vehículo é o que  indirectamente causa os danos, pero para iso aínda falta moito por facer.

sábado, 25 de febrero de 2017 0 comentarios

A asociación Pedaladas inicia un proceso para incorporar novos socios


A asociación Pedaladas inicia un proceso de crecemento para aumentar os servizos que da, e convida a asociarse para dotar á Asociación de medios económicos, materiais e sociais que lle permitan a promoción da bicicleta como medio de mobilidade, ocio, deporte e calidade de vida dunha forma INDEPENDENTE.


A actual directiva da asociación Pedaladas evitou aceptar financiamento de empresas e administracións para manter unha liña totalmente independente, xa que enténdese que aceptar estas fórmulas implica rexeitar a unha liña combativa e de acción directa e faría que a Asociación fose moito mais parecida a un clube deportivo que a unha asociación que traballa polos dereitos dos usuarios da bicicleta nas súas diversas formas.


¿Quen financia a Pedaladas?
Ata agora, o 100% do financiamento de Pedaladas proben de achegas de cartos dos actuais socios e moito traballo voluntario dos mesmos. As únicas achegas de cartos externos a asociación Pedaladas foron: 

-a adquisición de chalecos que sufragou o Concello de Pontevedra integramente para que poidamos repartir entre os usuarios habituais de bicicleta.

-a cartelería da semana Europea da mobilidade 2016 que pagou o Concello de Pontevedra e Autocares Rías Baixas.

-os patrocinios de MotoBike Pontevedra, El Puerto Bike Work Shop e Óptica Martínez que fixeron un pequeno aporte para sufragar os custos da Semana Europea da Mobilidade en Pontevedra.

-o IES Sánchez Cantón e o IES Frei Martín Sarmiento que costearon os seguros de actividade e materiais para o curso de formación viaria “Ao INSTIenBICI”.

¿isto é sostible?

Pois si e non, como podedes comprobar a actividade da Asociación Pedaladas é frenética, os actuais socios prefiren non contabilizar o tempo e cartos propios invertidos. A idea é aumentar de tamaño da asociación para permitir aumentar os servizos e funcións prestadas, por iso ábrese un proceso de captación de socios.

¿canto vai custar asociarse? 


O custo vai ser de 20€/ano por socio, cunha opción reducida para que cada socio sume a un familiar ou aos seus fillos de 15€/ano.
E
xemplos: Parella (20€+15€) Parella con dous fillos (20€+15€+15€+15€) dous irmáns (20€+15€)
(Para poder acceder a este prezo reducido téñense que asociar a vez os novos membros)

¿que servizos vou ter como socio de Pedaladas?


- Un seguro de RC cunha franquicia de 150€/sinistro para os teus desprazamentos en bicicleta (o seguro é de baixo custo, facilitado por ConBici, a coordinadora de asociacións onde estamos integrados)
- participar das asembleas de Pedaladas e na súa toma de decisións.
- participar nas saídas ciclistas de Pedaladas.

Quero colaborar con Pedaladas pero estou federado ¿que fago?


Cada socio que facemos implica uns custos para Pedaladas ao telo que asegurar, polo tanto se estas xa cuberto por algunha póliza pero queres axudar economicamente a labor da asociación podes facer un donativo. 


¿con que proxectos de Pedaladas estou colaborando ao facerme socio? (liñas mestras actuais)


- Ciclismo adaptado. Ata agora esta actividade non implica custos pero é preciso ter un remanente para calquera incidencia ou necesidade que poidamos cubrir con fondos propios.

- Formación Viaria. A actividade de formación é fundamental, para poder executar os cursos de formación con profesionalidade, precisaremos de dedicación e medios para os monitores. Unha parte imos tentar que salga de fondos públicos pero non temos garantida esa forma de financiamento.

- Seguridade Viaria para ciclistas de Estrada. Temos por obxectivo implicar ás administracións a unha mellora das infraestruturas, sobre todo moito traballo en sinalización do 1.5m, en que se cumpra que as beiravías transitables non estean en mal estado,  que se acometan melloras de calmado de tráfico nas travesías e que se teña en conta a bicicleta nas reformas viarias . Isto implica desprazamentos ás administracións competentes e custos para ter reunións con políticos e técnicos.

- Impulso de lexislación a nivel galego e estatal. A acción de lobby de Pedaladas é imprescindible para impulsar lexislación, tanto a nivel de mellora do uso social do monte para a practica do BTT, como do Regulamento de Circulación e Ordenanzas similares que protexan aos diferentes usos ciclistas,  e a aprobación do Plan Director de Mobilidade Alternativa e vixilancia para que se cumpra.

- Fomento dunha infraestrutura ciclista que democratice o uso da bicicleta. Os usuarios de bicicleta non deportistas e menores precisan dunha rede de carrís bici ou similares para facer uso da bicicleta dunha forma segura e cómoda. A parte do esforzo en mobilizacións é preciso implicar ás administracións, para que se destine orzamentos a unha rede que permita a mobilidade laboral, ir a escola en bicicleta e que sexa unha alternativa de ocio e cicloturismo como motor económico de Galicia.

- Eventos de formación, promoción e defensa do uso da bicicleta. Unha parte importe da labor de Pedaladas son os eventos, tanto para dar a coñecer a normativa de seguridade, como para a promoción da mobilidade sustentábel, como para defender os dereitos recollidos na lexislación. Estes eventos consumen recursos económicos que son precisos para concienciar da importancia da bicicleta nunha sociedade moderna.

Exemplos: Evento do autobús, do 1.5m, Por un monte Libre de trampas, Pedaladas homenaxe as vítimas de sinistros viarios... Manifestacións: Imos a praia, Vía Verde Pontevedra-Vigo...
miércoles, 22 de febrero de 2017 0 comentarios

69 Masa Crítica

Preparados para a última Masa Crítica deste inverno tan atípico?

Pois xa sabedes, se vos movedes en bici, se queredes dar un paseo pola cidade ou se simplemente queredes pasar un bo rato pedalando pola calzada das rúas da cidade do Lérez, só tendes que achegarvos o xoves 23, ás 20 horas, pola praza da Peregrina

Usa a bici tódolos días, celébrao unha vez ó mes!!!

lunes, 20 de febrero de 2017 0 comentarios

Ronda de contactos cos partidos políticos

 • A Asociación Pedaladas está facendo unha roda de contactos cos partidos políticos para impulsar políticas ciclistas. 

 • O PSdG leva as primeiras iniciativas ao parlamento Galego.

 • Hoxe luns 20 ás 18:00 reunión con Jacobo Moreira (PP)

   

  A asociación Pedaladas leva unhas semanas contactando cos partidos políticos de ámbito galego para acelerar as políticas transversais que require a bicicleta para converterse nun elemento real de mobilidade, ocio, deporte e turismo en Galicia.

  Ás reunións teñen como obxectivo asesorar e propiciar que no ámbito político se tomen decisións claras que permitan desenvolver unha estratexia autonómica e local  de mobilidade sustentábel.

  Propostas de Pedaladas para o parlamento Galego:

  * Aprobación e mellora do "Plan director de Mobilidade Alternativa" da Xunta de Galicia.

  O borrador do Plan director de Mobilidade Alternativa presentouse no ano 2010, tivo unha mellora no 2013 pero aínda segue en estado de borrador e polo tanto sen a necesaria implantación en Galicia, despois de que xa pasaron 7 anos desde a súa presentación. O plan define itinerarios, infraestruturas, necesidades... para permitir a mobilidade alternativa ao vehículo a motor.

  * Aumentar a seguranza viaria para ciclistas e peóns nas estradas autonómicas.


  Galicia ten unha rede de estradas con moi pouca seguridade para os ciclistas, sen beiravía transitable, con continuas travesías e con todo tipo de deficiencias. Este é un dos motivos da alta sinistralidade e alta cantidade de peóns e ciclistas falecidos na nosa comunidade. As reformas que esta a facer a Xunta nas súas estradas non están tendo en conta a bicicleta, incluso empeora a mobilidade ciclista reducindo as beiravías transitables ou facéndoas intransitables. Polo tanto é preciso que os técnicos teñan presente que as vías deben ser seguras para todos os usuarios, tamén os que van con dúas rodas e sen motor.

  * Proposta de lei: Promoción dunha vida saudable e alimentación equilibrada.


  A Junta de Andalucía está a facer un anteproxecto de lei para a promoción da vida saudable e alimentación equilibrada. Esta lexislación vai a raíz de moitos dos problemas de saúde que ten a nosa sociedade, entre eles o gran problema de sedentarismo das sociedades modernas e que fai de Galicia e Andalucía dúas comunidades con alto gasto sanitario por enfermidades que se poden previr con hábitos de vida saudables e boa alimentación.  
  Polo tanto Pedaladas quere que se impulse unha lexislación similar en Galicia polos aforros sanitarios, mellora da calidade vida e a redución da contaminación asociada ao transporte e mobilidade.

  Anteproyecto de ley de Promoción de vida saludable y alimentación equilibrada


  Propostas de Pedaladas para o Concello de Pontevedra:

  * Moción plenaria: Instar ao goberno de España a reformar o regulamento de circulación para favorecer o uso da bicicleta.

  Pedaladas considera que é preciso que os Concellos teñan unha ordenanza de mobilidade moderna e adecuada aos desprazamentos non motorizados. Moitos municipios están lexislando a pesar de non ter un marco nacional normativo e en Pontevedra esta falta de marco está a dificultar que se cree a ordenanza de mobilidade. Esta moción é un chamamento ao goberno de España para que o antes posible aprobe a reforma do regulamento de circulación e así se desbloquee a lexislación local como sucede no caso de Pontevedra.

   
  * A adhesión do Concello de  Pontevedra ao Plan Estratéxico Estatal de la Bicicleta. 
  O Plan Estratéxico Estatal da Bicicleta é un marco normativo para coordinar a todas a administracións para permitir avanzar en políticas que fagan posible que a bicicleta pase a ser un elemento mais da mobilidade en todo o estado.

  Manifesto ao que se pide a adhesión

  As primeiras reunións e o inicio do traballo parlamentar.

  As primeiras reunións foron co PSdG  (Agustín Fernández, Iván Puentes, Patricia Vilán), co  Marea Pontevedra (Maria del Carmen Moreira) e con EnMarea (Antón Sánchez e Marcos Cal).

  Polo de agora, ningún partido nós dixo que non, e solicitaron a Pedaladas propostas de preguntas parlamentarias para que poidamos saber que  está a facer a Xunta e cales son os seus plans  sobre a mobilidade alternativa.

  EnMarea solicitounos que lle facilitemos as estradas onde a seguranza viaria non é a adecuada para permitir a mobilidade ciclista e peonil segura.

  O PSdG xa comezou o traballo fiscalizador coa Xunta e acaba de rexistrar unha batería de preguntas no Parlamento Galego.

  Reunión con Jacabo Moreira do PP.

  Hoxe día 20 ás 18:00 a Asociación Pedaladas ten a reunión con Jacobo Moireira para trasladarlle de primeira man as peticións e propostas, tanto para o parlamento Galego como para o Concello de Pontevedra. Tamén agardamos que nos informe dalgúns dos proxectos que ten pensado acometer a Xunta de Galicia xa anunciados neste ultimo ano.

jueves, 16 de febrero de 2017 0 comentarios

Grazas por multarme.

Grazas por multarme.
-Cuadriplicase o numero de ciclistas denunciados con respecto a media dos últimos 4 anos.
-Un total de 183 foron sancionados no 2016 pola Xefatura Provincial de tráfico.


O aumento de denuncias débese ao maior uso da bicicleta pero tamén a unha petición expresa da Asociación Pedaladas aos axentes para que aumenten a vixilancia sobre os mesmos. O datos foron facilitados pola Xefatura Provincial de Tráfico a petición de Pedaladas.

DATOS DA XEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO 2016:

Total de denuncias formuladas a ciclistas: 183.
Principales motivos:
1º: No utilizar casco (65 denuncias).
2º: Alcohol/Drogas (38 denuncias).
3º: Circular utilizando auriculares (21 denuncias).
4ª: No someterse a pruebas de detección de alcohol/drogas (8 denuncias).
5ª: Circular sin luces o reflectantes (6 denuncias).A Asociación Pedaladas ten como principal prioridade a seguridade do tráfico, e consideramos a sanción como unha medida formativa máis. A diferencia doutros colectivos e particulares, non estamos de acordo con que a sanción sexa unicamente recaudatoria ou que os axentes estean a caza do infractor, consideramos que é unha forma de chamar a atención aos condutores de vehículo sobre as súas responsabilidades e obrigas a hora de circular pola vía, e como tal, os ciclistas tamén temos obrigas que cumprir.
Queremos agradecer publicamente o traballo dos axentes do sub-sector de tráfico de Pontevedra, que están a aumentar a vixilancia sobre as condutas máis perigosas no uso da bicicleta e que tamén están a facer un esforzo en sancionar os adiantamentos perigosos a ciclistas. Entendemos que aos sancionados pódenlle estar salvando a vida facendo que na súa próxima saída coa bicicleta o fagan dunha forma segura para todos. Grazas por multarme.

Explicación das sancións:
Non utilizar casco: É obrigatorio en vías inter urbanas usar o casco para todos os ciclistas. En vías urbanas é obrigatorio para os menores de 16 anos e aconsellable a todos.
Alcohol e drogas: As taxas de alcohol son as mesmas que para os condutores de vehículo a motor. Hai que recordar que no caso dos ciclistas non implica perda de puntos pero si a mesma sanción económica. NOTA: sempre nos preguntan o motivo de tantos denunciados por alcohol e drogas, temos que recordar que hai moitas persoas que non saben que teñen a obriga de facer un control cando usan una bicicleta igual que no caso do coche, polo tanto beben e non contan conque nun control os poidan parar. Tamén dáse o caso de persoas que perderon a licencia de conducir e cambiaron o coche pola bicicleta.
Circular usando auriculares: A sanción é de 200€, é unha actitude perigosa porque elimina o sentido o oído, importante a hora de ir pola vía pública para os ciclistas. É perigoso para o propio ciclista que debe auto protexerse dentro do tráfico.
Non someterse a probas de detección de alcohol/drogas: Igual que no caso dos vehículos a motor os condutores de bicicleta están obrigados a someterse as probas de alcoholemia e drogas.
Circular sen luces ou reflíctantes: Entre a posta do sol e a saída é obrigatorio circular con luces, se é vía inter urbana tamén é obrigatorio o uso dun chaleco reflíctante. Isto é especialmente grave, sobre todo sabendo que hai persoas que conducen vehículo a motor que incluso de día teñen problemas de visión.

Votamos de menos dous tipos de denuncia nas que insistiremos aos axentes:

- Non respectar os semáforos. Esta conduta prodúcese tanto en cidade como en estrada o cal é especialmente perigoso nas interseccións.


- Circular en grupo en paralelo máis de dous ciclistas. Circular en paralelo dous ciclistas é legal e recomendable para ser máis visibles e reducir o número de adiantamentos perigosos que sofren os ciclistas. Pero non é legal circular de 3, 4 ou incluso 5 ciclistas no caso dos grupos máis grandes.Non consideramos que a sanción económica sexa xusta no caso dos ciclistas.España ten pendente adaptar a súa lexislación á bicicleta. Nos países onde se considera unha prioridade a promoción da bicicleta, a lexislación diferencia as bicicletas dos vehículos a motor no pago das sancións económicas, atendendo ao menor risco para a vida que implica un vehículo que non pasa dos 20kg e sen motor. Nos países máis ciclistas como son Holanda, Alemania, Bélxica, Francia, Inglaterra... teñen unhas sancións moito máis económicas para as persoas que fan uso dunha bicicleta, están por debaixo dos 100€ na súa maioría, e incluso certas actitudes aquí prohibidas están permitidas e consideradas seguras.

España ten pendente adaptarse a Europa na normativa da bicicleta pero é unha tarefa inconclusa dende o ano 2010 cando se comezaron os traballos.
Aínda que consideremos inxusta a contía económica, seguiremos defendendo que todos os condutores que teñan condutas perigosas, para si mesmos ou outros, sexan denunciados.