lunes, 22 de mayo de 2017 0 comentarios

72 Masa Critica: Polo dereito a ir amodo e tranquilo

Comunicado: Polo dereito a ir amodo e tranquilo.
A Masa Crítica de Pontevedra vai facer una protesta contra o acoso que sofren os usuarios de bicicleta por parte dalgúns automobilistas.
O Xoves 25 ás  21:00 na Peregrina é o popular evento en bicicleta da cidade, “a Masa Crítica” que da a coñecer as vantaxes sociais que representa a bicicleta no reparto modal como vehículo ecolóxico, saudable e seguro. A “Masa Crítica” non é unha manifestación, nin é convocada, é un fenómeno  ciclista mundial que ten tamén o seu día en Pontevedra, onde os usuarios da bicicleta da cidade xuntámonos para celebrar unha vez ao mes a nosa afección por este medio de transporte.

Os usuarios de bicicleta con maiores dificultades, nenos, persoas con menor capacidade física, maiores, ou persoas que non queren suar ao ir ao seu traballo, levan sufrindo tempo unha  situación de acoso por parte dalgúns automobilistas para que circulen coa súa bicicleta na beirarrúa. A zoa 30 esixe convivencia dos tráficos rodados, e  esta non segregación do tráfico ciclista esixe paciencia aos condutores de vehículo a motor cos usuarios de bicicleta que non poden adaptar a súa velocidade a dunha máquina.

Son habituais as seguintes formas de acoso:
  • Intentar adiantar ao ciclista nas vías onde só existe un carril  de circulación e é imposible realizar un adiantamento seguro.
  • Circular demasiado preto da bicicleta para asustar ao ciclista.
  • Usar o claxon e forzar a que se saque do medio a bicicleta.
  • Dar aceleróns co coche para intimidar ao usuario de bicicleta.
  • Facer xestos, incluso chegar a insultar ao usuario de bicicleta por ir demasiado amodo con respecto ás maquinas.
  • Dicirlle que circule pola beirarrúa.

Estas condutas dánse porque os usuarios de bicicleta están nunha situación de indefensión manifesta ao ir nun vehículo duns 15kg movido por el mesmo, fronte a quen vai nunha maquina de máis de 1000kg e gran potencia; así mesmo teñen un fin, que o ciclista se saia da calzada e pase á beirarrúa, onde molesta aos peóns pero permite aos coches circular máis rápido. Por este motivo os participantes na Masa Crítica Pontevedra imos protestar, xa que ante todo consideramos que o lugar da bicicleta é a calzada.

Protesta: Polo dereito a ir amodo e tranquilo.

Este Xoves 25, ás 21:00, faremos a saída ciclista tradicional da Masa Crítica, e coma sempre convidamos a participar a todos os usuarios de bicicleta da cidade, sen importar idade ou condición física. Ás 21:30 imos chegar a rúa José Malvar Figueroa, na rotonda coa Rúa Valdecorvos, e aí imos baixar das bicicletas e subir camiñando a costa cara 12 de Novembro como protesta polo acoso que se da nesta rúa. Alí é habitual que os condutores fagan adiantamentos incumprindo o 1.5m, que se peguen por detrás á bicicleta, que usen o claxon para poder intentar un adiantamento perigoso e sen sentido, ou que nos esixan que nos saquemos do medio e pasemos á beirarrúa, e todo porque nesta costa poucos  usuarios non deportivos de bicicleta son capaces de ir a 20km/h. Todas estás condutas están prohibidas na lexislación e ocasionan que os novatos se asusten e terminen por circular de forma permanente polas beirarrúas, molestando aos peóns e deixando aos usuarios de bicicleta como uns incívicos.

Esta Violencia Viaria é unha das culpables de ter tantos usuarios de bicicleta circulando polas beirarrúas da nosa cidade, en vez de telos pola calzada e así sendo a mellor medida de acougado de tráfico que existe. Se o número de ciclistas na calzada crece, a seguranza viaria de todos vai mellorar, como sucede nos países onde hai moita presencia de ciclistas na mesma.

Anuncio de Campaña.

Os participantes habituais na Masa Crítica de Pontevedra fixemos unha colecta para financiar a impresións dun flyer para pedir “convivencia, respecto e que pare esta situación de acoso”.(incluido nos adxuntos)
Os destinatarios principais son os automobilistas aos que lles pedimos que cumpran as distancias de seguridade, que non acosen ao usuario de bicicleta e que empaticen con el.
Os destinatarios secundarios son os usuarios de bicicleta aos que lle pedimos, que non usen ás beirarrúas e resistan a este acoso, que asuman que a calzada é o seu lugar, que se fixen na sinalización, que circulen polo centro do carril e afastados das portas dos coches estacionados, pola súa seguridade, e que se precisan facer un contrasentido mellor facelo a pé.
O flyer será repartido durante a protesta e nos próximos días en tendas, en espazos peonís e aos ciclistas que circulan polas beirarrúas pero precisamos difusión destes consellos.

O problema ven de lonxe.

  • Nos últimos anos debateuse este problema na Mesa pola Bicicleta, e incluso existe unha petición por escrito no documento de Pedaladas “Plan de Mobilidade ciclista” onde se insistía en que era preciso un carril bici para comunicar as zoas de ocio deportivo da illa do Covo  coa Senda do Gafos e salvar a costa de José Malvar Figueroa para os usuarios de bicicleta máis vulnerables.
  • Na “Carta Aos Reis Magos” para o alcalde de Pontevedra tamén se lle pedía crear “ciclocarrís” en calzada con sinalización da bicicleta no centro do carril (como en Vitoria, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia…) para atallar este problema de acoso aos usuarios vulnerables cando circulan polo centro do carril pola súa seguridade.
  • A falta dunha Ordenanza de Mobilidade moderna tamén está a crear esta indefensión entre os usuarios de bicicleta máis vulnerables ao usar a calzada.

sábado, 6 de mayo de 2017 0 comentarios

Costas e Poio en contra da mobilidade sustentábel

Paseo da Malagueta. Miles de peóns e ciclistas conviven.
  Costas e Poio contra a mobilidade
 sustentábel.

Acabamos de ter confirmación de que a Senda da Ostreira non vai poder ser usada polos usuarios de bicicleta e cicloturista. Tratase dunha confirmación porque xa selle comunicou a Pedaladas en algunhas reunións previas, a intención era prohibir o uso por parte das bicicletas para ser de uso exclusivo peonil.

A lexislación non impide circular ás bicicletas, é unha decisión política.

A lei de costas 22/1988 no seu artigo 44 punto 5 di: 5. Los paseos marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar y serán preferentemente peatonales.
Isto aclara que preferentemente os paseos deberan ser peonís pero non exclúe outros usos, o modelo de convivencia é bastante habitual en España.

O Regulamento de Circulación 1428/2003 incorpora a definición da “Senda Ciclable” e a sinal S-33, que é aquela vía segregada do tráfico de uso compartido entre peóns e ciclistas con prioridade peonil.

A lexislación actual non impide un uso dun ciclo nunha senda se a administración non decide o contrario, non existe un ancho mínimo ou outra consideración similar xa que o ciclista debe deterse e deixar pasar ao peón se non entran á vez. Incluso a lei de Montes de Galicia no seu artigo 98 só contempla que a administración ou o propietario do monte restrinxa o paso de vehículos a motor deixando o uso da bicicleta en un uso social a protexer.

Costas e Poio deciden politicamente que a partir de agora a Senda da Ostreira non é ciclable.

Ata agora os usuarios de bicicleta viñamos usando a Senda da Ostreira para chegar á Seca desde Campelo dunha forma segura. Non era cómodo por ser angosta e irregular polo que precisaba dunha bicicleta todo terreo para facelo, pero, coa mellora da mobilidade ao urbanizar unha senda tradicional aumentou o seu uso por parte de peóns e ciclistas así que tomase a decisión política de prohibir o seu uso por parte dos usuarios de bicicleta. Isto limita a mobilidade sustentábel que esta a crecer como alternativa ao automóbil. Esta decisión política é contraria as bases das axudas dos fondos FEDER, das axudas DUSI, da liña mestra Eurpea de facer unha economía baixa en carbono e do intento por crear un motor económico e laboral para Poio no Cicloturismo.

Na nosa provincia temos exemplos claros de convivencia, a Senda Azúl que une as praias de Marín conta con sinalización de espazo de convivencia ao seu paso por Portocelo. A Senda de Beiramar en Vigo tamén é habitual para ciclistas e peóns. A Senda do Lérez e incluso o Paseo da Av das Corvaceiras teñen sinalización de prioridade peonil e espazo de convivencia entre peóns e ciclistas. En Málaga o Paseo da Malagueta, que é un dos máis concorridos de España entre peóns e ciclistas tamén ten sinalización de prioridade peonil e espazo de convivencia. Por poñer algúns exemplos xa que existen centos na xeografía Española sen ter que acudir ao modelo Holandés, Alemán ou Danes onde unha medida deste tipo provocaría estupor.

En España, incluso en tramos moi urbanos está normalizado o modelo de coexistencia nos paseos que non son beirarrúa, incluso é un modelo premiado como mostra Pontevedra, onde a prioridade de paso sempre é do peón e o paso dos usuarios de bicicleta non está excluído, senón que autorizado mentres sexa respectuoso co rei absoluto da mobilidade, o desprazamento a pé.

Os usuarios vulnerables os máis afectados pola prohibición.

 

Non é un segredo que os deportistas non fan uso deste tipo de paseos xa que circulan polas calzadas e estradas nos seus adestramentos ou subén aos montes buscando rutas nas que poiden circular con intensidade física para adestrar.
Os usuarios máis habituais destas senda son:
- Os nenos e menores de idade que non poden usar a calzada de forma segura.
- As familias con nenos en actividades de ocio.
- Os menores que usan a senda para acceder desde Campelo e Lourido ás zonas deportivas da Seca.
- Os cicloturistas que fan un uso non deportivo da bicicleta e que buscan lugares atractivos para visitar.

A decisión política de eliminar o uso ciclista da Senda da Ostreira vai en contra dos usuarios máis vulnerables dentro dun colectivo que xa ten moitas dificultades para atopar lugares seguros por onde circular e espazos de ocio que visitar.

Prohiben o uso da bicicleta a todos porque existen algúns usuarios incívicos. Non é xusto.

Convivir non é utópico

Non existe nada máis inxusto para un cidadán coma cando a administración o castiga pola acción incívica duns poucos. Que existen usuarios de bicicleta que fan un abuso da mesma non é nada sorprendente, hai peóns que se portan mal, hai condutores que son un perigo, pero as administracións deben actuar contra estes abusos, e non en contra da liberdade e as opcións de mobilidade de todos. Fai poucas semanas o noso compañeiro Jorge Valcarcel o mataron cun coche na PO-308, ninguén da comunidade ciclista pediu prohibir o uso do automóbil na PO-308 ou medidas similares, pediuse cordura aos usuarios de automóbil e unha mellora na seguridade viaria que é boa para todos os usos, os ciclistas pedimos pasos de peóns e beirarrúas. Tristemente a nosa responsabilidade e actuación lóxica non é copiada por Costas e o Concello de Poio, esperamos que ambos recuperen o sentido común xa que prohibir o uso dun camiño de terra por parte dunha bicicleta non ten a menor lóxica, que será o seguinte, prohibir facer o camiño de Santiago en bicicleta.

Volvamos á cordura. Resolvamos os problemas de convivencia non creemos un novo:
Sinal para sendas

a) Permitamos o paso dos menores en bicicleta pola Senda da Ostreira, como usuarios vulnerables e que precisan ir ao colexio e aos centros deportivos de forma autónoma.
b) Cambiemos a sinalización de prohibición por “Senda Ciclable” e “prioridade peonil” e limitación a 10km/h.
c) Se é preciso nos momentos de gran cantidade de peóns situar paneis para que os ciclistas baixen da bicicleta e camiñen.
d) Facer campaña entre os veciños do importante que é a bicicleta por ser un medio de mobilidade sustentábel, saudable, ecolóxico e que fomenta a autonomía dos menores.
e) Intentar aumentar a sección nos lugares onde existe espazo, a actual senda quedou cutre para o gran éxito que ten, é mellor solucionar os problemas que crear un novo.

Pontevedra é un gan modelo de convivencia onde os problemas son os menos e as bicis xa son parte a paisaxe, esta prohibición en Poio so vai facer que a maioría respectuosa non poida usar a Senda da Ostreira sen conseguir afastar aos irrespectuosos. Convivamos, Quique Pérez Secretario de Pedaladas.