miércoles, 28 de junio de 2017 0 comentarios

73 Masa Crítica...e xa van 6 anos!!!!

Este xoves 29 de xuño voltaremos a xuntarnos ás 21 horas na praza da Peregrina para dar unha volta en bici polas rúas de Pontevedra.

Neste mes a Masa Crítica de Pontevedra cumple 6 anos reivindicando o lugar das bicis na calzada, así como unha mobilidade máis responsable.

Anímate a participar, só tes que coller a túa bici e ter ganas de pasalo ben mentras pedaleas en compañía pola cidade do Lérez

Usa a bici tódolos días, celébrao unha vez ó mes!!!!

miércoles, 21 de junio de 2017 0 comentarios

O modelo de cidade obriga a usar a beirarrúa por parte das bicicletas

O modelo de cidade obriga a usar a beirarrúa por parte das bicicletas en mobilidade.

O Concello de Pontevedra acaba de anunciar unha obra moi demandada no barrio de Mollábao de seguranza viaria, aumento de beirarrúas e sentido único na rúa Rosalía de Castro. E aquí terminaron as boas novas, o proxecto adoece dos mesmos erros de sempre do "modelo de cidade" onde a bicicleta vese afectada pola malla de tráfico que busca evitar que o vehículo a motor circule pola cidade.

Desde Pedaladas, é molesto ver como o traballo que facemos se ignora unha e outra vez, sen que o Concello entenda que facer que os usuarios de bicicleta en mobilidade se vexan obrigados a usar vías con alta densidade de tráfico, fortes pendentes e percorridos máis longos cando facemos uso da propia enerxía vai en detrimento do uso da bicicleta responsable e incrementa o uso das beirarrúas por parte dos usuarios de bicicleta.

Fai, case dous anos, xa lle facilitamos ao Concello un plan de mobilidade que no seu punto 5 xa falaba dos problemas dos itinerarios ciclistas perdidos e medidas para paliar esta problemática. Non se atendeu a ningunha das nosas suxestións, de feito a rúa Tablada no mesmo itinerario está a ser reformada e era unha boa oportunidade de recuperar o acceso ciclista para evitar a Rúa Fernandez Ladreda.

Os erros do proxecto de Rosalia de Castro coa Bicicleta.

Itinerario de mobilidade Ruibal - Centro: A zoa da Ruibal é de alto interese para a mobilidade ciclista xa que está a máis de 2km do centro da cidade. Historicamente existen moitos usuarios de bicicleta, de feito temos 9 socios do propio barrio. O proxecto de sentido único triplica a distancia do percorrido e regala unha costa do 8.7% de Manuel de Palacio

Itinerario de mobilidade Pontemuiños - Centro: O ximnasio e o barrio son de especial interese, aumenta en 335m a distancia a percorrer, un 31% máis, regala esa costa do 8.7% de Manuel de Palacio con moito tráfico.

Itinerario familiar e ciclo turista ao Pazo de Lourizán: A lóxica sería ter un itinerario segregado e de alta seguridade para que as familias se despracen aos xardíns do pazo de Lourizán en bicicleta. A falta de pasos seguros pola nova rúa ao carril bici da Av de Marín é unha chapuza e non ter en conta a este tipo de usuarios.

En resumo, por non reservar un metro de sección para facer un carril bici  contrasentido imos meter a usuarios vulnerables e en mobilidade pola Av de Marín, rodeados por 15.000 coches día (datos do propio Concello) imos regalar unha subida do 8.7% de pendente que a maioría vai subir pedaleando a 12-15km/h estresados por levar decenas de coches detrás. Este proxecto golpea a mobilidade activa en bicicleta, por omisión de medidas para a bicicleta e vai facer que máis persoas se pasen ao uso da beirarrúa ou desistan de usar unha bicicleta da zoa da Ruibal e de Pontemuiños e todo por non reservar un pequeno espazo para os carrís contrasentido nas rúas que son itinerarios lóxicos.

Isto non é novo e debese a que non está a entender o uso da bicicleta como elemento de mobilidade urbana, xa que aconteceu anteriormente co outro tramo de Rosalía de Castro, pasou con Juan Bautista Andrade, pasou coa reforma da Av de Vigo e vai pasar coa reforma de Doutor Loureiro Crespo e o seguinte tramo de Rosalía de Castro.

Os técnicos que están a facer o deseño urbano teñen que reciclarse para fomentar a mobilidade en bicicleta, tela en conta e adoptar medidas que a fomenten, non que a dificulten. A participación está morta con máis dun ano sen "Mesa pola bicicleta" así se está a ver neste tipo de proxectos.

Do que se di no Concello ao que realmente fai. Da prioridade invertida á realidade de quen non usa a bicicleta e tampouco fai cousas importantes por ela.

O discurso da prioridade invertida que tanto se escoita desde as esferas políticas non está a ser certo, o primeiro claramente é o peón, pero no segundo chanzo temos á bicicleta pegándose co automóbil, competindo polo mesmo espazo e exactamente cos mesmos problemas na actual malla de tráfico, pero é unha loita desigual, na que a maioría de usuarios de bicicleta claudica e decide pasar á beirarrúa porque temos masas desiguais e velocidades pouco compatibles, incluso con 330 lombos loitando porque un automóbil de 66.000w se porte ben cun ser humano que apenas impulsa unha bicicleta con 300w. Non parece moi xusto logo, así non temos mozos usando a calzada (10% na última enquisa) e poucos usuarios non deportistas na calzada, pero gozamos dunha boa saúde de bicicletas na beirarrúa, o cal debería ser un uso anecdótico.